Uppföljning på Hoylus Q4-rapport 20182019-02-15

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 15 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten och en jämförelse mellan våra estimat och faktiskt utfall.

Bra bruttomarginal under Q4-18 – fokus under 2019 är att bygga vidare på Hoylus SaaS-modell

Hoylu har sedan tidigare kommunicerat vad omsättning och rörelseresultatet uppgick till för fjärde kvartalet, vad som dock inte var känt sedan tidigare var bl.a. vad bruttomarginalen uppgick till under avslutningen på 2018. En viktig del i Hoylus långsiktiga affärsmodell är att öka antalet ansluta användare till Hoylu Suite och således öka andelen återkommande licensintäkter. Denna SaaS-modell innebär högre bruttomarginal relativt Hoylus försäljning av hårdvara (hårdvaruförsäljningen är dock en nödvändig del på kort sikt för att stärka Bolagets kassaflöden). Under Q4-18 uppgick bruttomarginalen till 70 % vilket var helt i linje med vår prognos och således något vi ser positivt på.

I sitt VD-ord skriver Stein Revelsby att Hoylu, efter att klarat av de strikta säkerhetskrav som många av Bolagets största kunder ställer, är fokus nu inställt på att växa antalet användare och utveckla Hoylus SaaS-modell. Det är menar vi på kommer driva bruttomarginalen under 2019 och framåt.

Till följd av dagens rapport kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Hoylu inom kort.

OM HOYLU

Hoylu AB levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.