Uppföljning på Greater Thans delårsrapport för Q4-182019-02-21

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 21 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartal 2018. Följande är våra tankar om rapporten.

Leverans på försäljningen – omsättning stiger för åttonde kvartalet i rad

De senaste åtta kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning, där omsättningen under Q4-18 uppgick till ca 4,0 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK Q3-18 och 3,4 MSEK Q2-18. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Vid utgången av december uppgick kassan till ca 3,3 MSEK, att jämföra med ca 6,5 MSEK vid utgången av september. Bolagets burn rate senaste tre rapporterade månaderna är således ca 1 MSEK/månad vilket är i linje med tidigare kvartal. Greater Than har således en god kostnadskontroll under avslutningen av 2018. Under januari 2019 genomförde Greater Than även en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Den finansiella ställningen är således stark. Då Greater Than ännu inte är lönsamma är det därför att anse som positivt att kassan är påfylld och att Bolaget har en bra kostnadskontroll.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 15 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 400 miljoner referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.