Uppföljning på ACM:s delårsrapport för Q4-20182019-02-27

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. För Q4-18 hade vi räknat med att ACM skulle omsätta ca 54 MSEK, vilket föll ut väl i linje med faktiskt omsättning om ca 55 MSEK. Däremot hade vi räknat med en högre bruttomarginal och rörelsemarginal. Förvisso kom EBITDA-marginalen in i nära linje med våra estimat, men bruttomarginalen var betydligt lägre. I VD-ordet skriver Anders Axelsson att

”[…] den lägre bruttomarginalen är mycket på grund av norska Prego Media AS som har lägre marginaler till följd av sitt stora utbud av analoga ytor. Under Q4-18 har försäljningen inom både analog media och digital signage varit stark, vilket påverkar bruttomarginalen till följd av att produkterna har lägre marginal än digitalt media.”  

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM och en mer omfattande kommentar av senaste kvartalet.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.