Inbjudan till teckning av aktier i Tangiamo Touch Technology AB2019-05-28

Möjlighet att investera i ett teknikbolag med unik sensorteknologi för Gaming

Teckningsperiod 27 maj – 12 juni

TEASER
MEMORANDUM
PRODUKTVIDEOS
VIDEOINTERVJU MED VD
TEXTINTERVJU MED VD
VIDEOPRESENTATION
TECKNA ONLINE

Tangiamo Touch Technology AB (“Tangiamo” eller “Bolaget”) är ett svenskt företag noterat på Nasdaq First North som främst arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Tangiamo har utvecklat en produktportfölj med tre tydliga plattformar som stödjer fortsatt påbyggnad med olika typer av kasinospel. Idag finns Tangiamos produkter installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd i statligt kontrollerade spelmonopol. Några av kunderna är bl.a. världens största kasinoföretag.

”Sammantaget så ser jag en större potential för Tangiamo var dag som går i och med att vi öppnar upp mer och mer av marknaden, och känner av en stark efterfrågan för våra produkter. 2018 var ett år för omställning – 2019 är det år som vi tar ett tydligt steg till att bli en global aktör” – Linh Thai, VD på Tangiamo.

Fyra anledningar till att investera i Tangiamo

  1. Möjlighet att komma in tidigt i ett Bolag som lanserar rätt produkt på marknaden

Spelborden är nya, fräscha och unika och med en bredare produktportfölj ser Bolaget nu en ökad efterfrågan på sina produkter, både på oreglerade och mogna marknader. På mogna marknader är Tangiamo ensamma om att kunna erbjuda en produkt som lockar yngre och nya spelare. Dessutom är Crystal-plattformen den minsta Roulette- och Sic Bo-plattformen på marknaden, tack vare Bolagets patenterade lösning vilket gör den välanpassad för fartyg och gaming halls.

  1. Långsiktigt stabil avkastning genom vinstdelningsavtal

Genom robusta avtal med större operatörer som Bell Casino kommer Tangiamo bygga upp en stabil intäktskälla genom vinstdelning.

  1. Gaming Bridge

Bolagets nya produkt Gaming Bridge blir en banbrytare på marknaden. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och binder samman fysiska spelbord med Remote och Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden till Bolagets spelbord. Gaming Bridge är en revolutionerande produkt för branschen och öppnar upp möjligheten att med ett system erbjuda både Remote gaming lokalt och Online gaming för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag.

  1. Patentskyddad teknologi

En välutvecklad patentportfölj med 20 beviljade patent och 11 ansökningar under behandling skyddar både grundläggande touchteknologi och speltillämpningar.

Om Tangiamo

Tangiamo utvecklar elektroniska spelbord baserade på Bolagets unika touchteknik. Tangiamos affärsidé är att skapa produkter som gör kasinospel till en social upplevelse, istället för ensamt spel framför en spelautomat. Automatiseringen av spelet ger stora fördelar för kasinot. Intäkterna ökar genom att spelet går snabbare och säkerheten ökas när personalen inte kan påverka spelet och vinsterna., samtidigs som personalkostnaderna kan minska.

Tangiamo har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Inom touch appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel.

Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord och annan utrustning i cirka 30 länder runt om i världen, och bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag. Borden säljs för 50 000 – 80 000 EUR till kasinon, med en bruttomarginal på cirka 60 procent. Utöver detta har Bolaget intäkter för support, uppgradering och reservdelar. Tangiamo kommer gradvis att investera i fler installationer på vinstdelning för kontinuerliga intäkter. Detta är intressant för mindre spelinrättningar, vilket är en stor marknad för Bolaget.

Trender i branschen

Den globala spelindustrin väntas ökas med 4 % årligen mellan 2018-2023 och nå 525 miljarder USD. Uppgången drivs till stor del av ökad disponibel inkomst.1 Investeringar på ca 65 miljarder USD ligger i pipelinen för kasinoprojekt i Asien de närmaste 5 åren.2

I Europa är elektroniska bordsspel etablerade i de flesta länder i form av individuella terminaler för en enskild spelare. Elektroniskt bordsspel, speciellt roulette, är också vanligt på mindre spelhallar, bingohallar och betting corners. Både större kasinon och mindre spelhallar representerar stora möjligheter för Tangiamo i många europeiska länder. Även utanför Europa finns stora marknader utanför traditionella kasinon. New South Wales i Australien har spel för över 25 miljarder SEK per år på över 1200 klubbar.3 Elektronisk roulette är vanligt förekommande som s k Fixed Odds Betting Terminals i Storbritannien, där ca 30 000 installerade spelautomater hade intäkter på ca 20 miljarder SEK under 2018.4

Statliga regleringar för B-marknader består oftast av komplexa begränsningar på spelarnas förluster och vinster över tid och speciella format för spelen. Att anpassa spelen efter detta kräver komplexa egenutvecklade algoritmer och skapar en inträdesbarriär som Tangiamo redan har passerat. I Asien domineras spelet på större kasinon av traditionella bordsspel, till skillnad mot i västvärlden där automatspel dominerar. I Macao utgörs merparten av omsättningen av Sic Bo och baccarat, som av tradition dominerar spel med höga insatser. Elektroniskt bordsspel gynnas där av myndigheternas regelverk. Antalet spelbord i Macao begränsas till ca 6000 med tillåten tillväxt om 3% per år. För elektroniskt spel kan en dealer hantera många fler spelare (upp till 50-60), men systemet räknas fortfarande som ett spelbord.

1(Gambling Market – Global Outlook and Forecast 2018-2023).
2(Unionen Gaming, Las Vegas).
3(Liquor & Gaming NSW)
4(UK Gambling Commission).

Erbjudande

Teckningsperiod: 27 maj 2019 – 12 juni 2019.
Tangiamo värdering Pre-Money: cirka 16,4 MSEK.
Teckningskurs: 0,65 kr.
Villkor för emissionen: De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt. Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas – sådan teckning är utan företrädesrätt.
Emissionsvolym: Vid full teckning inbringar emissionen 8,2 MSEK före emissions- och garantikostnader.
Antal aktier innan emission: 25 327 715 aktier.
Antal aktier efter emission: 37 991 573 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser uppgår till ca 1,3 MSEK och garantier till ca 4 MSEK. Således är emissionen säkerställd till cirka 65 %.

Motivet till emissionen

Emissionen genomförs för att ge Bolaget finansiell styrka att kunna gå mot större kunder i Latinamerika samt etablera sig på den asiatiska marknaden. Den kinesiska marknaden öppnar upp i år med start i Hainan och provinsen och när resterande provinser öppnar för landbaserade kasinon förväntas 500 000-800 000 spelterminaler installeras.

Kapitalanvändning

Emissionslikviden ska användas för att penetrera prioriterade marknader, utveckla och lansera Gaming Bridge och fortsätta utveckla basplattformarna.

  • Introduktion på den kinesiska marknaden (30 %)
  • Etablering i Latinamerika (35 %)
  • Utveckling & lansering av Gaming Bridge (20 %)
  • Fortsatt utveckling av basplattformar (15 %)

VD har ordet

2018 var en omstart för Tangiamo med omstrukturering internt och där vi valt en annan försäljningsstrategi externt.

Utfallet från detta har börjat synas under 2019 i form av vinstdelningsavtal och förhandling om ramavtal med större aktörer på marknaden, och jag är övertygad att detta är rätt väg framåt.

För att framöver bygga upp ett starkt kassaflöde med löpande intäkter är strategin framåt att vara en vinstdelningspartner med större kasinooperatörer. Vi siktar på aktörer med plats för minst 40 spelbord och ett tydligt affärstänk, där vi är en självklar del av deras affärsmodell och en långsiktig partner. Vi har nyligen inlett partnerskap med Magic Bet i Bulgarien och Bell Casino i Europa, vilket talar för efterfrågan för våra produkter och att vi är på rätt väg. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina ca 40 gaming halls, leverans av de fyra första borden kommer att ske under andra kvartalet. Bell Casino har under maj utökat befintligt vinstdelningsavtal om ytterligare 20 spelbord. Vinstdelningsavtalet uppgår nu till 25 spelbord. Bell Casino är en speloperatör och driver spelverksamhet på ca 93 fartyg i Europa.

Vi lämnar den gamla strategin som gick ut på att sälja till ett kasino och en plats i taget, för att istället gå mot försäljning till större operatörer där vi når ramavtal för att bli en tydlig del av deras löpande inköpsprocess. Genom det här arbetssättet når vi en betydligt större del av marknaden på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vi har under maj avslutat förhandling med en stor aktör såsom Lydia Ludic i Afrika. Lydia Ludic tecknade ramavtalet med syfte att underlätta kommande expansion och byten av spelbord på existerande kasinon. Lydia Ludic ägs av Pefaco International PLC med säte på Malta och finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls. Merparten av verksamheten finns i Västafrika.

I nuläget är vi under förhandling med TCS John Huxley i Asien. Vid ett signerat avtal innebär det att TCS förbinder sig till en obligatorisk årlig inköpsvolym av ADR-enheter. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning under minst 7 år.

Våra spelbord är unika och med en idag bredare produktportfölj än någonsin ser vi en ökad efterfrågan på våra produkter, både på de oreglerade som de mogna marknaderna. I Europa och Nordamerika är ett av de största hoten att snittåldern för spelarna blir allt högre. På mogna marknader är vi ensamma om att kunna erbjuda en produkt som attraherar yngre och nya spelare. Vi för diskussioner med flera aktörer som ser vår produkt som något som kan vända trenden. Grosvenor Casino i UK är en av kunderna som ligger i framkant och använder våra spelbord för att attrahera nya spelare. Under maj utökade Grosvenor Casino sitt vinstdelningsavtal med en köpoption – ordervärdet uppgående till 3,3 MSEK.

Under andra kvartalet 2019 lämnade vi en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för

Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och binder samman fysiska spelbord med Remote

och Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden till våra spelbord. Gaming Bridge är en revolutionerande produkt för branschen då vi öppnar upp möjligheten att med ett system erbjuda både Remote gaming lokalt och Online gaming för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Med detta tar Tangiamo steget från att vara en leverantör av spelbord till att erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och Online. Vi har idag ett antal intressenter och för kontinuerligt samtal med aktörer på marknaden.

Sammantaget så ser jag en större potential för Tangiamo var dag som går i och med att vi öppnar upp mer och mer av marknaden, och känner av en stark efterfrågan för våra produkter. 2018 var ett år för omställning – 2019 är det år som vi tar ett tydligt steg till att bli en global aktör.

Linh Thai, VD på Tangiamo