Seamless mottar en signifikant order från en ny kund i Södra Afrika, värd 7 miljoner kronor2019-05-10

Seamless Distribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) meddelade igår att Bolaget har mottagit en order från den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland), värd 7 MSEK. 

Kommentar – Ny order

SDS tillkännagav igår att Bolaget mottagit en order från en ledande afrikansk mobiloperatör med verksamhet i Eswatini. Ordern är initialt värd 7 MSEK, och omfattar installation av ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska produkter. Leverans påbörjas omedelbart och Seamless planerar att fullborda projektet innan slutet av Q2-19, varför alla intäkter enligt vår tolkning bör bokföras under Q2. Avtalet är ännu ett bevis på att SDS erbjuder en tjänst med stora fördelar som efter implementering har hög inlåsningseffekt. Utöver det initiala ordervärdet förväntas även supportintäkter, som förmodligen börjar bokföras inom 8-12 månader, och eventuell merförsäljning. I helhet kan det konstateras att SDS flertalet gånger under det senaste året bevisat att det finns stor efterfrågan på Bolagets tjänster, och att dagens order bör bidra till att stärka lönsamheten framgent.

Analyst Groups sammanfattade syn på SDS

SDS har på kort tid lyckats vända verksamheten från förlust under Q1-18 till vinst under Q4-18 och Q1-19. Bolaget har erhöll under Q4-18 flertalet större ordrar, där bl.a. ordern i Etiopien anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 24,0 MSEK 2019E. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 34 SEK på 2019 års prognos.

Om SDS

Seamless Distribution Systems AB (”SDS” eller ”Bolaget”) levererar innovativa lösningar för digital distribution av samtalstid och mobil data genom mobiloperatörer, banker och retail i bl.a. Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. SDS erbjuder utöver detta både support och s.k. managed operations till sina kunder, där support är Bolagets största intäktskälla. SDS förvärvade nyligen Seamless Digital Distribution AB, som är verksamma inom distribution av elektroniska produkter inom detaljhandeln och bankväsendet i Sverige och Danmark. Bolaget är verksamma i 30 länder och  hanterar mer än 5,3 miljarder transaktioner årligen och når över 300 miljoner abonnenter. SDS är noterade på First North Stockholm sedan juli 2017