SDS förvärvar eServglobal Holding SAS för 21,4 MSEK2019-06-04

Seamless Distribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 4 juni 2019 att Bolaget har tecknat ett avtal om att förvärva eServGlobal.

SDS tillkännagav idag att Bolaget ingått avtal om att förvärva eServGlobal, en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Köpeskillingen uppgår till 2 MEUR, och SDS får genom köpet tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknad.

eServGlobal är, precis som SDS, verksamma inom digitala betalningslösningar och de två Bolagen tillhandahåller i sin helhet identiska tjänster. Medan SDS emellertid primärt är verksamma inom Afrika, är eServGlobal i huvudsak verksamma i Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien, där cirka 90 % av intäkterna återfinns. Detta innebär att SDS genom förvärvet får tillgång till en totalt kompletterande marknad, vilket givetvis ses som positivt. Utöver detta konstaterar vi också att den risk som vi tidigare påpekat, att MTN-gruppen står för en stor del av SDS intäkter, nu minskar avsevärt.

eServGlobal visade under 2018 en omsättning om 7,1 MEUR, där 4,3 MEUR (60 %) är att se som återkommande vilket innebär att förvärvet görs till en multipel om P/S 0,3x, vilket är att jämföra med nuvarande P/S-multipel för SDS, som uppgår till 1,2x. eServGlobal är emellertid inte lönsamma, vilket motiverar en lägre multipel. SDS pekar i pressmeddelandet på att Bolaget genom förvärvet hoppas uppnå synergier på både intäkts-och kostnadssidan, där framförallt stordriftsfördelar och möjligheter till ökad effektivitet inom produktutveckling väntas bidra till ökad lönsamhet.

Vår uppfattning är att förvärvet på lång sikt kommer bidra till att SDS befäster sin position som den ledande aktören inom digitala betallösningar i utvecklingsländer. eServGlobal blöder emellertid ur en finansiell synvinkel, vilket också förklarar den låga köpeskillingen, och vi tror med anledning av detta att tålamod kommer krävas framgent – nödvändiga åtgärder kan inte genomföras på kort tid. Vi ser, precis som SDS, goda möjligheter till omfattande besparingar – i och med att SDS och eServGlobal driver liknande verksamheter, och att SDS uppvisar stark lönsamhet, bör Bolaget ha möjlighet att göra eServGlobal lönsamma. Stora delar av synergierna förväntas uppkomma redan under 2020, men full effekt beräknas först till 2021.

Förvärvet finansieras genom ett förvärvslån, från Handelsbanken, samt ett brygglån från privata investerare. Brygglånet löper 6 månader för perioden från transaktionen tills en framtida planerad nyemission är slutförd inom ramen för det mandat styrelsen fick på årets bolagsstämma. Brygglånet har en årsränta om 15 % och kan återbetalas helt eller delvis i förtid. Förvärvet är villkorat ett formellt godkännande av transaktionen vid en extra bolagsstämma i eServGlobal.

Analyst Groups sammanfattade syn på SDS

SDS har på kort tid lyckats vända verksamheten från förlust under Q1-18 till vinst under Q4-18 och Q1-19. Bolaget har erhöll under Q4-18 flertalet större ordrar, där bl.a. ordern i Etiopien anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 24,0 MSEK 2019E. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 34 SEK på 2019 års prognos.

Om SDS

Seamless Distribution Systems AB levererar innovativa lösningar för digital distribution av samtalstid och mobil data genom mobiloperatörer, banker och retail i bl.a. Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. SDS erbjuder utöver detta både support och s.k. managed operations till sina kunder, där support är Bolagets största intäktskälla. SDS förvärvade nyligen Seamless Digital Distribution AB, som är verksamma inom distribution av elektroniska produkter inom detaljhandeln och bankväsendet i Sverige och Danmark. Bolaget är verksamma i 30 länder och  hanterar mer än 5,3 miljarder transaktioner årligen och når över 300 miljoner abonnenter. SDS är noterade på First North Stockholm sedan juli 2017.