Prognos inför ACM Q1-rapport 20192019-05-27

Imorgon (28/5) publicerar AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för första kvartalet 2019. För Q1-19 har vi i vår senaste analys räknat med att ACM omsätter ca 46 MSEK, motsvarande en tillväxt om 37 % mot jämförbar period 2018. För Q1 har vi estimerat en bruttomarginal om ca 64 %, vilket således är i nära linje med jämförbar period 2018. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca 25 MSEK, vilket med prognostiserad bruttomarginal och omsättning ger estimerad EBITDA-marginal omkring 11 % under första kvartalet 2019 (exklusive korrigering för IFRS 16).

I samband med rapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt