Portföljen

Portföljen

Transparent aktieportfölj och aktietips – helt oberoende och kostnadsfritt!

Du kommer i magasinet Portföljen att läsa om våra bästa småbolagsinvesteringar i analysformat. Vi kommer själva, i och med vår egen portfölj, att ta ställning huruvida vi anser det analyserade bolaget som ett köp eller ett sälj.

Vi på Analyst Group är i grunden själva investerare och kommer här att hålla er uppdaterade, varje söndag, på vår egna portfölj med full transparens.
Givetvis helt oberoende.

Alla affärer redovisas i realtid via vår twitter.

Vi på Analyst Group äger själva aktier i flera av bolagen. Vilka dessa är framgår alltid i respektive utgåva.


company_logo

Portföljen upplaga 1

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Waystream och Novotek. Givetvis finner ni även vår portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-10-08

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 2

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Firefly och Genovis. Givetvis finner ni även vår portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-10-15

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 3

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på A City Media och Gabather. Givetvis finner ni även vår portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-10-22

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 4

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på ÅAC Microtec och Savo Solar. Givetvis finner ni även vår portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-10-29

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 5

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Nordic Leisure och AlphaHelix. Givetvis finner ni även vår portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-11-05

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 6

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Drillcon och Medistim. Givetvis finner ni även vår portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-11-12

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 7

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Matra Petroleum och JLT Mobile Computers. Givetvis finner ni även vår egna portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-11-19

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 8

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Alcadon Group och Swemet. Givetvis finner ni även vår egna portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-11-26

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 9

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Awardit och AdderaCare. Givetvis finner ni även vår egna portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-12-03

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 10

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på Dedicare och Proact IT Group. Givetvis finner ni även vår egna portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-12-10

Rating:

Bull

Kurs:

company_logo

Portföljen upplaga 11

I veckans upplaga kan ni läsa analyser på SyntheticMR och Sdiptech. Givetvis finner ni även vår egna portfölj samt förvaltarkommentarer.... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-12-17

Rating:

Bull

Kurs:

Analyserade Bolag

company_logo

Novotek

Novotek förväntas vända den historiskt låga tillväxttrenden till följd av en satsning på produktområdet cybersäkerhet samt ett  nyligen geno... läs mer här

Sektor:

Informationsteknik

Datum:

2017-10-08

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Genovis

Den meriterande kundstocken, breda produktportfölj... läs mer här

Sektor:

Hälsovård

Datum:

2017-10-15

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Ad City Media

Efter en intensiv förvärvsperiod är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en monopolistisk ställning på... läs mer här

Sektor:

Dagligvaror

Datum:

2017-10-22

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Gabather

Gabathers läkemedelskandidat, GT-002 har i preklin... läs mer här

Sektor:

Läkemedel

Datum:

2017-10-22

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Firefly

Firefly agerar på en marknad som betonas av strukt... läs mer här

Sektor:

Industrivaror

Datum:

2017-10-15

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Waystream

Waystream väntas lämna en kostnadsintensiv period bakom sig för att fokusera på ökad försäljning av den nya produktplattformen MPC480. Med strukturell... läs mer här

Sektor:

Informationsteknik

Datum:

2017-10-08

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

TalkPool

TalkPool är väl positionerade för att kapitalisera på den exponentiella tillväxten av datatrafik på telekomnätverket. Med en stark referensorder i Tyskla... läs mer här

Sektor:

Telekommunikation

Datum:

2017-07-28

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Stille

Sektor:

Medicin

Datum:

2016-10-29

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Novus Group International

Sektor:

Undersökningar

Datum:

2016-10-29

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

MSC Group

Sektor:

IT

Datum:

2015-11-29

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Ad City Media

Sektor:

Media

Datum:

2016-10-29

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Duroc Group

Duroc AB ökade sin årliga omsättning med ca 440 % januari genom ett omvänt förvärv av Peter Gyllenhammar-ägda IFG. Duroc blev efter förvärvet en värld... läs mer här

Sektor:

Industri

Datum:

2017-04-28

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Net Gaming

Onlinepoker befinner sig i en nedåtgående trend, vilket även indikeras genom stagnerande besökarsiffror för Net Gamings största annons-sida, Pokerlistings... läs mer här

Sektor:

Online kasino

Datum:

2017-04-28

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Tourn International

Tourn International kommunicerar i sitt månadsutskick att bolaget uppnått en omsättning om 4.9 MSEK för de första två månaderna 2017, vilket är 4.5 ggr ... läs mer här

Sektor:

Marknadsföring

Datum:

2017-03-24

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Xbrane Biopharma

Xbrane har fått GMP-godkännande (good manufacturing practice) för bolagets anläggning i Italien. Ett godkännande innebär att en miljardmarknad i Mellan... läs mer här

Sektor:

Biomedicin

Datum:

2017-01-18

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Swedencare

Sektor:

Djurhälsovård

Datum:

2016-11-28

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Axon Kids

Axonkids växte med 67 % under 2016 och hade sitt första lönsamma helår. Fortsätter bolaget med sin höga tillväxttakt, samtidigt som de lyckas hålla nere... läs mer här

Sektor:

Bilbarnstolar

Datum:

2017-03-24

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Caperio Holding AB

Caperio Holding Med fina referenskunder och kraftig strukturell tillväxt är förutsättningarna goda för omsättningstillväxt och marginalexpansion framgen... läs mer här

Sektor:

IT

Datum:

2017-01-18

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Savo Solar

Savo Solar uppfyller de operationella, marknads- och... läs mer här

Sektor:

Energi

Datum:

2017-10-29

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

ÅAC Microtec

ÅAC väntas påbörja en kommersiell fas med fo... läs mer här

Sektor:

Informationsteknik

Datum:

2017-10-29

Rating:

Bull 1

Kurs:

company_logo

Nordic Leisure

Nordic Leisure har genom sin redan etablerade verksamhet och via strategiska förvärv uppnått en stark marknadsposition i Baltikum. Den baltiska marknaden kar... läs mer här

Sektor:

Dagligvaror

Datum:

2017-11-05

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

AlphaHelix

AlphaHelix har en intressant produktdynamik vilket kan ge en växelverkan mellan alla tre produktkategorier. Detta i kombination med Bolagets strategiska mål o... läs mer här

Sektor:

Medicinteknik

Datum:

2017-11-05

Rating:

Bull 1

Kurs:

company_logo

Medistim

Under varje år sedan 2001 har Medistim varit lönsamma och omsättning och EBIT har vuxit med 14 respektive 21 % CAGR. Bolaget h... läs mer här

Sektor:

Hälsovård

Datum:

2017-11-12

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Drillcon

Drillcon har under 2016 och 2017 gjort stora investeringar och omstrukturerat verksamheten vilket resulterat i förbättrad löns... läs mer här

Sektor:

Material

Datum:

2017-11-12

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Matra Petroleum

Effektiviseringsprogram i kombination med stigande oljepris har lett till att produktionen ökat med 37 % samtidigt som försäljningen ökat med 203 %. Detta d... läs mer här

Sektor:

Energi

Datum:

2017-11-19

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Swemet

Fram till 2025 bedömer Energimarknads-inspektionen att 5 miljoner elmätare behöver bytas ut till följd av nya funktionskrav. Värdet på dessa elmätare est... läs mer här

Sektor:

El

Datum:

2017-11-26

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Alcadon Group

Alcadon är exponerad mot fibermarknaden, vilken kännetecknas av stark strukturell tillväxt men väntas avta fram till 2020, efter bredbandsmålet är uppnåt... läs mer här

Sektor:

Informationsteknik

Datum:

2017-11-26

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Awardit

Awardit noteras på Nasdaq First North med en post-money värdering om EV/EBITDA 8,8x och en direktavkastning om 7,7 % på 2017E. I och med noteringen möjligg... läs mer här

Sektor:

Datum:

2017-12-03

Rating:

Bull 4

Kurs:

company_logo

AdderaCare

AdderaCare AB är en nordisk företagsgrupp bestående av fyra bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolaget verkar i ett lukrativt utrymme där konventionella PE-bol... läs mer här

Sektor:

Hälsovård

Datum:

2017-12-03

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Proact IT Group

Proact har under 2017 förändrat sitt fokus mot kontrakt med längre löptider, där främst bolagets moln- och support-erbjudanden återfinns, förändringen ... läs mer här

Sektor:

Informationsteknik

Datum:

2017-12-10

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Sdiptech

Sdiptech är en teknikkoncern med fokus på små nischmarknader inom infrastrukturprojekt. Bolaget har en omfattande förvärvsstrategi och estimeras 2017E-2019... läs mer här

Sektor:

Industrivaror

Datum:

2017-12-17

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

SyntheticMR

SyntheticMR säljer mjukvara för MR-kameror, vilken effektiviserar hela MR-processen. Med en skalbar affärsmodell och fördjupade partnerskap, estimeras omsä... läs mer här

Sektor:

Hälsovård

Datum:

2017-12-17

Rating:

Bull 1

Kurs:

company_logo

JLT Mobile Computers

Datorbolaget JLT har haft ett kämpigt halvår, där både omsättning och aktiekurs fallit till följd av starka jämförelsekvartal. Om Bolaget visar att de k... läs mer här

Sektor:

Informationsteknik

Datum:

2017-11-19

Rating:

Bear 1

Kurs:

company_logo

Dedicare

Dedicare är verksamma inom vårdbemanning i Sverige och Norge. Till följd av löneglidning och låga inträdesbarriärer Förväntas Dedicares EBIT-marginal s... läs mer här

Sektor:

Hälsovård

Datum:

2017-12-10

Rating:

Bear 2

Kurs:

company_logo

Papilly

Sektor:

IT

Datum:

2016-11-28

Rating:

Bear 4

Kurs:
OM BULL & BEAR-SKALAN - Analyst Group rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ analys och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull: Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Skalan sträcker sig från +1 till +5. Termen används för att beskriva de faktorer som talar positivt för bolaget. Beroende på kategori kan betyget vara framåtblickande, bakåtblickande eller en kombination. Definition Bear: Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Skalan sträcker sig från -1 till -5. Termen används för att beskriva de faktorer som talar negativt för bolaget. Beroende på kategori kan betyget vara framåtblickande, bakåtblickande eller en kombination.