Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av Units i ahaWorld AB (publ)2018-05-30

Möjlighet att investera i spelföretag med stor framtidspotential

Teckningsperiod: 28 maj – 15 juni 2018

 

 

AhaWorld AB (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) bedriver spelverksamhet på internet via fyra olika spelsajter/varumärken. Under 2017 har Bolaget investerat betydliga resurser i syfte att utveckla- och förädla den egna bingo-plattformen, integrera nya spel och språk samt höja kvalitén på dess bonussystem. Vidare har ahaWorld beslutat om att implementera en ny betal- och verifieringslösning, så kallad ”Pay-and-Play”, på spelsajten MoboCasino för att möjliggöra snabbare insättningar, uttag och en allmänt förbättrad spelupplevelse. Utöver detta har en ny VD, Erik Ahlberg tillsats, som närmast kommer från London-noterade bolaget Jackpotjoy.

Marknaden för onlinespel präglas av hög tillväxt, där det oberoende analysföretaget H2 Gambling Capital beräknade att den europeiska marknaden för onlinespel 2017 uppgick till 9,8 mdEUR. Vidare estimerar H2 att marknaden väntas uppgå till 12,7 mdEUR 2021, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 5,3 %. Tillväxten för den europeiska spelmarknaden drivs av en fortsatt ökad tillgänglighet till internet och mobilnät, som i sin tur möjliggör för konsumenter att spela mer frekvent och inte enbart via landbaserade spel. För att vara konkurrenskraftig krävs således att operatörer har en tydligt profilerad närvaro online med tillgång till välfungerande mobila plattformar.

AhaWorlds fyra varumärken:

 • ahaBingo har etablerat sig som en stark aktör på den svenska bingospelsmarknaden online. Spelsajten har byggt upp en stark och lojal kundbas tack vare det starka varumärket och de högkvalitativa bingoprodukterna. ahaBingo erbjuder en unik upplevelse med välkända och folkkära utropare vilket har blivit ett signum för spelsajten.
 • ahaCasino är unikt på marknaden genom att tydligt rikta sig mot ett kundsegment som av andra spelbolag går under benämningen ”lågvärdespelare”. Lågvärdespelare utgör kunder som ser sig själva som hobbyspelare. Spel såsom bingo, triss, lotto och travspel anses vara populärt bland dessa typer av spelare.
 • MoboCasino är främst ett nätkasino för storspelare med höga krav på personlig service, snabbhet och enkelhet. Under våren har Bolaget implementerat en ”pay-and-play” funktionalitet till spelsajten vilket innebär en förenkling av registrering- och deponeringssprocessen.
 • SwedenCasino förvärvades 2015. Varumärket är väl etablerat på flera affiliate-hemsidor och har hittills fokuserat på den svenska marknaden. Under Q4 2017 lanserades en ny design som syftade till att ge hemsidan en enklare och mer överskådlig profil. Bolaget beslutade då att försöka ta ”svenskheten” med spelsajten hela vägen.

ahaWorld genomför nu en företrädesemission om 20,5 MSEK där tecknings- och garantiförbindelser uppgår till ca 14,5 MSEK, motsvarande 70 % av emissionen. Däribland finns teckningsförbindelser från VD, styrelse och befintliga huvudägare. Med ett investerings- och utvecklingsfokuserat 2017 påbörjas nu en expansiv fas med fokus på tillväxt.

”Efter att ha tagit stora kostnader under 2017 för teknik- och produktutveckling är det nu dags att börja marknadsföra igen. Marknadsföring skall vara prestationsbaserad. Med det menar jag att den inte har inslag av spekulativa satsningar utan helt inriktad till metoder och kanaler som attraherar bra spelare med hög lojalitet och ett sunt spelande till konkurrensmässiga villkor. Det kräver fokus och kreativitet. Vår uppgift är sedan att ta hand om våra kunder genom att erbjuda den bästa spelupplevelsen och vara responsiva till frågor och åsikter för högsta servicenivån.” – Erik Ahlberg, VD på ahaWorld AB

Tre anledningar att investera enligt ahaWorld:

 1. Historiskt låg värdering med “turn-around” i sikte.

 2. Med tydligt positionerade varumärken och robust teknik med fokus på spelupplevelse på mobilen, kan vi bli avsevärt mer effektiva i marknadsföring och kundanskaffning.

 3. Ett litet och snabbrörligt bolag anpassat för att snabbare anamma nya lösningar ger oss en konkurrensfördel. Att implementera “Pay and Play” är ett exempel på det.

ahaWorld lämnar en utvecklingsfokuserad period med framtida fokus på tillväxt

ahaWorlds kärnverksamhet består av att erbjuda spelunderhållning på nätet med en unik paketering. Spelportföljen består av fyra spelsajter där varje enskilt kasinovarumärke har sin egen nisch och sina egna kunder. Bolaget grundades i slutet av 2007 och bedriver sin verksamhet från Malta. Bolaget har under 2017 investerat i utveckling och förädling av den egna Bingo-plattformen och har integrerat flertalet nya spel och språk samt höjt kvalitén på bonussystemet. Nu står Bolaget redo att expandera spelsajterna på befintliga och nya marknader.

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till följande:

 • Online Bingo visar på en tydlig tillväxt i mobilanvändning och därför avser Bolaget uppgradera bingo-erbjudandet med en ny mobilversion.
 • Förstärka varumärkesprofilen på samtliga spelsajter genom uppgradering av såväl design som funktionalitet.
 • Implementera ”Pay-and-Play” och konkurrenskraftigt lojalitetsprogram för MoboCasino i syfte att erbjuda snabba in- och utbetalningar.
 • Förstärkt marknadsföring genom starka samarbeten med prestationsbaserade annonsnätverk och mediakanaler.
 • Utveckla nya marknader och spelvertikaler där Bolaget ser potentiella affärsmöjligheter och rimliga lanseringskostnader

ahaWorld har tidigt tagit en position inom bingo med en egenutvecklad teknisk plattform. Bolaget har under 2017 investerat i att modernisera produktutbudet, spelsajterna och teknikplattformen. I takt med att dessa moderniseringar implementerats har lönsamheten visat sig öka då de nya verktygen på ett bättre sätt visar på resultat av marknadsföringsinsatser. Nu lämnar ahaWorld en utvecklingsintensiv period bakom sig med goda tekniska förutsättningar och nyetablerat fokus på tillväxt.

Erbjudande

Teckningsperiod: 28 maj – 15 juni 2018.
Teckningskurs: 0,70 SEK per unit.
Emissionsvolym: 20,5 MSEK, motsvarande 29 296 815 Units.
Emissionsstruktur: En (1) Units består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Tecknings- och garantiåtaganden: Totalt cirka 70 % av emissionen är på förhand säkerställd genom Teckningsförbindelser från VD, styrelse samt huvudägarkretsen uppgående till cirka 2,5 MSEK, samt genom emissionsgarantier uppgående till cirka 12 MSEK.

VD har ordet

Under senaste året har stora resurser lagts på att förbättra den teknik vi äger samt byta plattform från en äldre teknik till ett modernt alternativ. Vi har också uppdaterat vår betalningstjänst med fler betalningsalternativ och ett mycket enklare förfarande för kunder att sätta in pengar. Vi har helt enkelt lagt ett år på att förbättra produkten till en mer konkurrensmässig nivå.

Vi har också en stor kundbas med icke-aktiva spelare som vi nu ämnar väcka upp för att ta del av vårt nya bingo- och kasinoerbjudande.

Nästa del av vår tekniska roadmap är att slutföra utvecklingen av vår mobila bingo där vi vill vara störst i Norden. Online bingo visar en stark tillväxt av mobilanvändande i takt med att fler operatörer erbjuder kompetenta mobila bingolösningar. Med det mobila användandet följer också ett nytillskott av en något yngre demografi.

Efter att ha tagit stora kostnader under 2017 för teknik- och produktutveckling är det nu dags att börja marknadsföra igen. Marknadsföring skall vara prestationsbaserad. Med det menar jag att den inte har inslag av spekulativa satsningar utan helt inriktad till metoder och kanaler som attraherar bra spelare med hög lojalitet och ett sunt spelande till konkurrensmässiga villkor. Det kräver fokus och kreativitet. Vår uppgift är sedan att ta hand om våra kunder genom att erbjuda den bästa spelupplevelsen och vara responsiva till frågor och åsikter för högsta servicenivån.

– Erik Ahlberg, VD på ahaWorld AB

Videointervju med VD Erik Ahlberg
Teaser
Memorandum
Teckna online
Hemsida