Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av konvertibler i TargetEveryone AB2019-01-21

Möjlighet att investera i en revolutionerande plattform

Teckningsperiod 21 januari – 6 februari

Teaser
Memorandum
Anmälningssedel
Videopresentation
Textintervju med VD
Videointervju med VD

TargetEveryone AB (”TargetEveryone” eller ”Bolaget”) är ett digitalt marknadsföringsbolag (Martech) som möjliggör för sina kunder att genom en SaaS-plattform effektivisera sin one-to-one digitala marknadsföring. TargetEveryone erbjuder två plattformar som bygger på samma teknik men med olika moduler och gränssnitt. Bolagets unika lösning gör att marknadsförare enkelt kan rikta sig till de kunder som önskas och kommunicera med dem i de kanaler de själva föredrar.

Under tredje kvartalet 2018 har Bolaget etablerat en ny ledning, bland annat VD, som ger en helt annan ledningskapacitet i framtiden. Den nya ledningen har tidigare arbetat inom Bolagets värdekedja, försäljningskanaler och effektiviserat företag mot lönsamhet.

TargetEveryone lanserade i december SpectrumOne. Vilket är en ny programvara som kombinerar kundkännedom och marknadsinsikt med en helt ny version av Bolagets flerkanaliga distributionslösning. Lösningen är en vändpunkt för Bolaget i och med att SpectrumOne kommer att vara Bolagets primära lösning mot större företag och öppnar för en helt ny prismodell på upp till tio gånger den nuvarande.

Bolaget har en SaaS-baserad affärsmodell med tre intäktsströmmar: Förbrukning, Prenumeration, Konsulttjänster. Inom förbrukning hänförs intäkter från antalet meddelanden, kampanjer, kontakter etc. medans prenumerationsintäkter erhålls av licensavgifter genom deras fyra olika prenumerationsalternativ. Bolaget erbjuder även konsulttjänster för kundanpassade lösningar som täcker marknadsförings- och kommunikationsbehov.

TargetEveryone genomför nu en konvertibelemission för att finansiera vidareutveckling och kommersialisering av plattformen SpectrumOne och därmed stärka Bolagets grund för framtida tillväxt. Bolaget avser även använda emissionslikviden till att finansiera en internationell expansion för att därmed hålla en hög marknadsnärvaro på en marknad med hög tillväxt.

Tre anledningar att investera enligt bolaget

  • Skalbar affärsmodell: Skalbar affärsmodell: TargetEveryone är ett SaaS-företag med förmåga att hantera hög kund- och omsättningsutveckling utan att ytterligare öka kostnadsbasen. Modellen kan skalas upp geografiskt med endast små investeringar.
  • Snabbväxande marknad: Martech-marknaden växer med upp till 30% varje år, och TargetEveryone är starkt positionerade för att delta i denna digitala tillväxt.
  • Högt värderad sektor: Det är inte ovanligt att bolag inom sektorn värderas till P/S-tal 5 eller högre. Historiska uppköp inom sektorn har medfört värderingar motsvarande upp till 15 gånger omsättning

”Kombinationen av kund-/marknadsinsikt med en komplett serie av flerkanaliga distributionsverktyg är unikt. De kunder och samarbetspartner jag har talat med bekräftar den här uppfattningen, vilket gör mig säker på framtiden.” – Torkel Johannessen, VD TargetEveryone

TargetEveryone har en stor konkurrensfördel i en utmanande bransch

Existerande företag i branschen har byggt upp erfarenhet och relationer med sina kunder över tid, så det kan vara utmanande för nya aktörer att initialt bygga en kundbas och varumärkesigenkänning. Dock har det visat sig svårare att kunna erbjuda välgenombygda analysverktyg i branschen. Befintliga företag har byggt lösningar som har utvecklats och förbättrats över många år och barriärerna är höga för nya aktörer att utveckla samma lösningar och kompetenser, även om de kanske kan anställa personal med erfarenhet från branschen.

TargetEveryone strävar efter att verka som en katalysator och ett verktyg för att förbättra det nuvarande värdet för kunden. Jämfört med konkurrenterna har TargetEveryone en stor fördel, nämligen att Bolaget erbjuder flera olika funktioner i en och samma plattform, medan andra marknadsledande aktörer fokuserar på endast delar av marknaden. Med SpectrumOne är Bolaget unika med att kombinera kundkännedom och marknadsinsikt. Av Bolagets egna analys och den marknadsutveckling som skett hittils är en konvergens och att flera funktioner genomförs inom en och samma lösning troligt, något som SpectrumOne är väl positionerade för.

Välpositionerade på en snabbväxande marknad borgar för förbättrad lönsamhet

Marknaden för teknologisk marknadsföring växer årligen om 30 %, och TargetEveryone är starkt positionerade för att delta i denna digitala tillväxt. Med lanseringen av SpectrumOne under december 2018 har TargetEveryone en mjukvara som inte går att hittat någon annanstans på marknaden. Dessutom kombinerar lösningen många tjänster som idag är fragmenterade på olika leverantörer, vilket är i linje med marknadsutvecklingen för ökad konsolidering av tjänster. Enligt Bolagets egen analys finns det mer än 2 500 potentiella kunder i endast Sverige och Norge för den nya SpectrumOne-lösningen. I samband med lanseringen av SpectrumOne presenterade Bolaget en ny finansiell målsättning. Efter analys av marknaden och feedback från kunder ser ledningen en nettoomsättning om 60 miljoner kronor till en bruttomarginal om 50 procent som rimligt för helåret 2019.

I och med att TargetEveryone är ett SaaS-företag finns en förmåga att hantera hög kund- och omsättningsutveckling utan att ytterligare öka kostnadsbasen. Modellen kan skalas upp geografiskt och kundmässigt med endast små investeringar. Med låga rörliga kostnader från modellen innehar Bolaget en hög operationell hävstång och i kombination med den höga underliggande tillväxten i branschen resulterar det i att Bolaget innehar goda utsikter framgent.

Bakgrund och motiv

Bolaget har lagt stora resurser på utveckling av plattformarna för att skapa en stabil grund att stå på i en snabbt växande sektor. Nästa steg i Bolagets utveckling är en fullskalig kommersialisering av SpectrumOne. För att i framtiden fortsatt ligga i framkant av en högteknologisk bransch krävs ständig vidareutveckling. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att vidareutveckla plattformen, samt att finansiera en internationell expansion.

Erbjudande

Teckningsperiod: 21 januari – 6 februari, 2019.
Pre-Money värdering: Cirka 97,54 MSEK.
Teckningskurs: 3,25 SEK per konvertibel.
Villkor för emissionen: En (1) på avstämningsdagen innehavd aktie i TargetEveryone berättigar till tio (10) teckningsrätter, det krävs etthundratvå (102) teckningsrätter för att teckna en (1) konvertibel. En (1) konvertibel kan konverteras till en (1) aktie i Bolaget. Konvertering kan ske kvartalsvis. Begäran om konvertering skall ske under perioden 1–15 i den sista månaden varje kvartal (med undantag för första kvartalet 2019). Lånets förfallodag är den 30 december 2020.
Antal aktier innan konvertering av konvertibler: 54 188 407 aktier.
Antal aktier efter konvertering av konvertibler: 59 500 995 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Garantiåtaganden uppgår till cirka 10,1 MSEK, vilket motsvarar ca. 58,5 % av konvertibelemissionen.

VD har ordet

TargetEveryone går framåt

Sedan jag blev VD har vi gjort förändringar över hela värdekedjan i företaget. Vi fokuserade på lanseringen av vår online-försäljningstjänst och gjorde flera förändringar i organisationen för att göra den mer strömlinjeformad och tillgodose våra kunders behov. Vi har avvecklat äldre verksamheter samt riktat om mycket av vårt fokus till strategi och marknadsplanering för vår nya mjukvaruplattform SpectrumOne. Framöver är det helt klart för mig att TargetEveryone behöver arbeta över tre strategiska områden:

SpectrumOne: Vi lanserade nyligen SpectrumOne. Detta är en ny programvara som kombinerar kundkännedom och marknadsinsikt med en helt ny version av vår flerkanaliga distributionslösning. Det är en gamechanger. SpectrumOne är vår primära lösning mot större företag och öppnar för en helt ny prismodell på upp till tio gånger den nuvarande.

Onlineabonnemang: Vi kommer fortsätta utveckla online abonnemangslösningen som lanserades den 27 oktober. Denna tjänst bygger på vår nuvarande produkt och har en stor global potential gentemot små och medelstora kunder. Idag har vi global närvaro med denna tjänst.

Nuvarande plattform: Vi kommer kapitalisera och växa med vår nuvarande plattform som består av kampanjredaktör och ett flerkanaligt distributionsprogram. Detta kommer att ske både som en integrerad del av SpectrumOne, samt en fristående funktion för de kunder som föredrar den specifika funktionen. Vårt globala partnernätverk ger oss stora möjligheter på detta område. Nyckeln till framgång är en anpassad produktkostym och stabila system.

SpectrumOne

Med Martech kommer stora möjligheter inom många olika områden. Det finns mer än 100 digitala marknadsföringskanaler. Med SpectrumOne kommer TargetEveryone fokusera på två områden inom Martech och ägna all vår tid och uppmärksamhet åt att leverera tjänster i världsklass. Alla våra insatser måste vara inriktade på dessa två områden och vi måste överträffa förväntningar inom:

  1. Marknad- och kundinsikt. Vi strävar efter att ge marknadsförare den bästa 360-gradiga kundöversikt i världen och verkligen förvåna ALLA med de funktioner och insikter vi kan erbjuda. Vi vet att för marknadsförare börjar allt med att känna sina kunder och förstå vem du riktar dig mot, med vilket meddelande, i vilken kanal och vid vilken tidpunkt.
  2. För att verkligen nå och engagera en kund idag måste marknadsförare kunna rikta meddelanden, upplevelser och kampanjer genom flertalet konvergerande digitala kanaler.

Vi ser dessa två tjänster som helt sammankopplade och med SpectrumOne erbjuder vi en friktionslös integration som gör att ny kundkännedom kan sättas i omedelbar verkan. Kombinationen av kund-/marknadsinsikt med en komplett serie av flerkanaliga distributionsverktyg är unikt. De kunder och samarbetspartner jag har talat med bekräftar den här uppfattningen, vilket gör mig säker på framtiden.

Marknadsföring förändras, det gör även TargetEveryone Det är svårt att fullt ut uppskatta de betydande möjligheter som är framför oss medan vi är fokuserade på att få saker gjorda dag in och dag ut. Vi måste lyfta våra huvuden och se omkring oss. Martech är ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom kommunikation just nu. Big data, automation och A.I, avancerad teknikutveckling, allt detta kommer samman nu. Vi vill vara i framkant av utvecklingen för att våra kunder ska kunna lyckas med sina ansträngningar gentemot sina kunder. Vi vet att marknaden ger oss en kraftig medvind – Martech-marknaden uppskattas till 125 miljarder dollar globalt och växer årligen med upp till 30 %, främst pådriven av den digitala megatrenden som skakar om i de traditionella marknadsföringskanalerna. Vi är säkra på att våra plattformar ligger helt rätt i tiden och är övertygade om att SpectrumOne som kombinerar enastående segmentering med en effektiv kampanjredaktör och en flerkanalig distribution, är just vad våra kunder efterfrågar.

Torkel Johannessen
VD TargetEveryone