Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Frill Holding AB2018-05-31

Möjlighet att investera i ett bolag med unik tekonologiplattform med brett användningsområde

Teckningsperiod: 31 maj – 14 juni

Frill Holding AB (”Frill” eller ”Bolaget”) är ett innovativt och forskningsbaserat bolag som med sin unika frysplattform nu lanserat sin första produkt. Bolaget avknoppades och bolagiserades 2014 från att ursprungligen ha varit en del av London baserade Zendegii Retail-koncernen. Efter mångårig forskning och innovation så har Bolaget idag en unik teknlogiplattform med ett brett användningsområde. Frill förvärvade i september 2017 det svenska startup-bolaget ADD Nutrition AB (”add.”).

Bolaget adresserar i dagsläget två snabbt växande marknadssegment:

  • Hälsosegmentet (Naturlig och hälsosam) – Adresseras med Frills egenproducerade glass ”Frill The Frozen Smoothie” vilken är baserad på frukt, bär och grönsaker och är därmed rik på viktiga fibrer. Glassen är producerad utan tillsatserna socker, fett eller mejeriprodukter.
  • Funktionssegmentet (Tillsatt näring med specifika fördelar) – Adresseras med add.s glass vilken har hög halt av protein utan socker.

Teknologin, som ägs av Bolaget, och kunskapen bakom Frill öppnar även för lansering av andra innovativa produkter inom andra livsmedelskategorier där hälsa står i fokus.

Med emissionslikviden vill Frill få tillgång till den finansiella slagkraft som krävs för att stärka organisationen, öka marknadsföringsinsatserna och lansera Frill och add. globalt.

Antalet återförsäljare har under 2017 och början av 2018 ökat kraftigt tack vare en proaktiv marknadsbearbetning och med det kapitaltillskott som tillkommer, kan Frills produkter få en global spridning med ökade försäljningsvolymer som skapar mervärde för aktieägaren.” – VD Khosro Ezaz-Nikpay

Tre anledningar att investera enligt Frill:

  1. Food-tech är en av de absolut snabbaste tech-segmenten.

  2. Bara i Q1 så har antalet butiker dubblats som säljer Frill.

  3. Drivet och kompetent team med rätt erfarenheter för att driva Frill framåt.

 

 

Frill adresserar det snabbt växande hälsosegmentet

Marknaden för hälso- och wellnesslivsmedel, vilken möts med Frills glass, omsatte 2017 cirka 635 miljarder dollar med en årlig tillväxttakt på 5 – 10 %. För glass uppgick marknaden 2017 till totalt 58,5 mdUSD. Premiumsegmentet utgjorde ungefär hälften, ca 29 mdUSD, med en årlig tillväxttakt (CAGR) om drygt 6%, detta trots att ca 1-2 % av konsumenter årligen lämnar segmentet p.g.a. hälsoskäl, ett tapp Frill adresserar. Vidare adresserar Frill det funktionella segmentet via add.s glass vars marknad 2017 globalt omsatte ca 365 mdUSD, där proteintillskott motsvarar 32 mdUSD med en årlig tillväxt (CAGR) om drygt 5 %.

Frills glass har idag framgångsrikt lanserats hos stora återförsäljare i Storbritannien, Sverige och USA, bl a Whole Foods Market, Ocado, ICA, Hemköp, Mat.se och COOP. Under första kvartalet 2018 har Frill mer än dubblat större distributörer och har gått från att finnas i 283 butiker till att idag finnas i 590 stycken.

Fokus på fortsatt organisk tillväxt

Frills strategi är att initialt rikta sig mot hälso- och wellnessegmentet i storstäder för att sedan utvidga till närliggande segment och introducera nya produkter. Frill vill fortsatt initialt fokusera på att fortsätta sin organiska tillväxt på befintliga marknader, Europa och Amerika, Bolaget har dock identifierat asiatiska marknaden som ett led i deras lanseringsstrategi.

Bolagets vill främst lägga fokus på den befintliga organiska tillväxten men har även uttalat de är öppna för att förvärva eller samarbeta med andra aktörer för att slå sig in på andra tillväxtregioner eller segment. Bolaget har ett uttalat mål om att inom 12-18 månader nå break-even. 

Erbjudande:

Teckningsperiod: 31 maj – 14 juni.
Frills värdering pre-money: cirka 104 MSEK.
Teckningskurs: 5,0 kr.
Villkor för emissionen: Emissionen riktar sig till allmänheten vilket innebär att nya och befintliga aktieägare är välkomna under samma förutsättningar.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 000 000 aktier nyemitterade aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Frill ca 20 MSEK före emissionskostnader (ca 2,5 MSEK).
Antal aktier innan emission: 20 733 335 aktier.
Antal aktier efter emission: 24 733 335 aktier.

VD har ordet

”Frill kan bidra till bättre folkhälsa. Vi på Frill har en passion för god mat och hälsa och vill bidra till människors välmående. Vi tror att bättre hälsa är ett uppnåeligt mål för alla och att kosten spelar en mycket viktig roll i detta. Många hälsorelaterade problem, såsom den växande fetma- och diabetesepidemin, kan motarbetas genom bättre kosthållning och kunnigare konsumenter.

Återförsäljare och konsumenter efterfrågar alternativ.
De samhällsekonomiska kostnaderna för en ohälsosam kosthållning är alarmerande. Både konsumenter och återförsäljare söker efter hälsosammare alternativ, utan att behöva göra avkall på smakupplevelsen. Här har Frill en viktig roll att fylla, och vi ser att marknaden börjar bli mogen för våra produkter och idéer.

Tillväxtmarknad.
Den årliga tillväxten på hälso- och ”functional food”- marknaden förväntas fortsätta ligga runt 5-10%. Marknaden för premiumglass växer på samma sätt, med en stor del av tillväxten tillgänglig för innovationer såsom Frill och Add.

De flesta äter för lite frukt, grönsaker och fibrer.
Frill erbjuder ett nytt sätt att enkelt och njutbart få i sig mer frukt, grönsaker och fibrer (ett näringsämne de flesta äter för lite av). En ohälsosam produkt (glass) ersätts med en genuint nyttig. Blir du eller dina barn sugna på glass kan du nu säga ja – varje dag!

Funktionellt kan vara gott.
Proteinprodukter och lågkaloriprodukter smakar ofta inte så gott. Add däremot levererar specifika funktionella fördelar i ett njutbart format. Om du t ex är en aktiv idrottare som vill äta proteintillskott är Adds glass ett perfekt sätt att få i dig det du vill ha, samtidigt som du kan njuta fullt ut av en riktigt krämig och sötsmakande glass.

Egenutvecklad och mångsidig teknologi.
Kunskapen och teknologin som ligger till grund för våra produkter ägs helt av Frill och är mycket svår att replikera eftersom tillverkningsprocessen innefattar ett flertal innovativa steg. Tekniken är också mycket mångsidig och kan anpassas för framtida produkter.

Redo för expansion.
Frill vill ha den finansiella slagkraft som krävs för att stärka vår organisation, öka företagets marknadsföringsin-satser och lansera Frill och Add globalt. Antalet återförsäljare har under 2017 och början av 2018 ökat kraftigt tack vare en proaktiv marknadsbearbetning och med det kapitaltillskott som tillkommer, kan Frills produkter få en global spridning med ökade försäljningsvolymer som skapar mervärde för aktieägaren.

Hela Frill-teamet i USA, Storbritannien och Sverige står redo att dra igång!”

– Khosro Ezaz-Nikpay, VD på Frill Holding AB

Teaser
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida