Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Freetrailer Group A/S2018-05-14

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Teckningsperiod 14 maj – 29 maj

Freetrailer Group A/S (”Freetrailer” eller ”Bolaget”) erbjuder en innovativ lösning för uthyrning av släpvagnar och hyrde under 2017 ut sina 1470 släpvagnar, runt 360 000 gånger. Under räkenskapsåret 2017-2018 bidrog merförsäljning direkt till konsument med 68 % av omsättningen medan 32 % av omsättningen från samarbetsavtal med partners. Bolagets lösning Freelock underlättar bokning och tillbakalämning av släpvagnar för användare, vilket sedermera ökar incitament för varuhuskedjor att knyta samarbetsavtal med Bolaget. Freetrailer lanserade under 2017 Freelock på ett varuhus i Danmark vilket sedermera ökade uthyrningarna med 50 %. Med denna effektivisering av släpvagnsuthyrning samt ett ökat antal av släpvagnar i Bolagets bestånd, kan Freetrailer nå en hög omsättningstillväxt framgent.

Freetrailer genomför nu en notering på Aktietorget och gör en nyemission som beräknas tillföra Bolaget 14 MDKK (exkl. emissionskostnader). Kapitalet ska användas för att kunna möjliggöra de tillväxtplaner Bolaget har genom att börja marknadsföra Freetrailer som koncept i Sverige och Norge samt utöka samarbeten (50 % av emissionslikviden). Vidare ska kapitalet även användas för att utveckla Bolagets IT-plattform (25 %) och stärka balansräkningen (25 %).

”Vi har skapat ett starkt team och vi är beredda att ta verksamheten till nästa nivå. Med denna notering möjliggör vi en tillväxtresa och spridning av Freetrailers grundidé med en mångdubblering av omsättningen och resultatet till följd.” – VD Allan Sønderskov Darré

Erbjudande

Teckningsperiod: 14 maj – 29 maj 2018
Pre-Money värdering: 27 400 000 DKK
Teckningskurs: 4,5 DKK per aktie
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 111 111 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Freetrailer 14 MDKK eller cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader (cirka 2,1 MDKK eller cirka 2,9 MSEK).
Villkor för emissionen: Lägsta belopp för att fullfölja nyemissionen är cirka 8,4 MDKK (motsvarande 60 procent av emissionsvolymen). Detta villkor gäller trots att Bolaget redan har tillräckligt med kapital för åtminstone det kommande året.
Teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt 8,4 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden vid full teckning.

Införandet av Freelock möjliggör ett attraktivt produkterbjudande

Genom Bolagets lösning, Freelock, ett lås som kan låsas upp med hjälp av Bluetooth-koppling till Freetrailers bokningsapp, förenklas utlåning och inlämning av släpvagnar. Freetrailers lösningar skapar därför incitament för samarbetspartners att stifta avtal med Freetrailer, då partnerna kan hyra ut Freetrailers släpvagnar helt utan kundkontakt. I samband med lanseringen av Freelock på IKEA i Gentofte, Danmark, ökade antalet uthyrningar med 50 %, vilket tydligt påvisar värdet produkten skapar. I dagsläget finns Freelock enbart i Danmark, men genom en introduktion av lösningen på samtliga marknader väntas uthyrningstakten per släpvagn att öka och därmed Bolagets merförsäljning. Vidare, kan Freetrailer med denna teknologiska lösning hyra ut släpvagnar helt betjäningsfritt vilket innebär lägre krav på personal, relativt traditionell vagnuthyrning. Detta medför därför att Bolaget inte skalar upp kostnader i samma takt som omsättningen ökar, vilket leder till marginalförbättringar.

Internationella expansionsplaner

Freetrailer planer framöver att generera tillväxt syftar till att öka antalet släpvagnar på befintliga marknader och etablera sig först i Finland under 19/20, sedermera Tyskland och Beneluxländerna under 20/21. Bolaget har ett kommunicerat mål att ha 5 000 släpvagnar i rotation 22/23, vilket ska jämföras med dagens siffra om 1 970 stycken. Vidare omfattar den internationella expansionsstrategin mot Finland, Tyskland och Beneluxländerna att först etablera sig på de nya marknaderna med hjälp av existerande samarbetspartners, bland andra IKEA, varpå Bolaget kan erhålla partneravtal på ett underlättande sätt. Genom attraktiva samarbetsavtal med samarbetspartnerna, lokaliseras stationerna i koppling till deras varuhus och dess attraktiva geografiska placeringar, vilket genererar ytterligare merförsäljning.

Mål och strategi

Bolaget har kommunicerat en målsättning om att uppnå en omsättning om 37 MDKK och ett rörelseresultat om 5 MDKK under 18-19. De efterföljande tre åren förväntar ledningen att Bolaget ska öka omsättning och resultat cirka 40 % per år. För att uppnå detta vill Bolaget, tillsammans med samarbetspartners, expandera på både existerande marknader. Bolaget kommer att fram till 19/20 fokusera på Danmark, Sverige och Norge, för att därefter skifta huvudfokuset till Finland, Tyskland och Benelux, där målsättningen är att tre- eller fyrdubbla antalet vagnar. Strategin för att expandera sig på nya marknader är att först etablera sig med hjälp av existerande samarbetspartners, bland andra IKEA, varpå Bolaget sedan kan ingå fler samarbetsavtal. Vidare inger Freetrailers långa relation med IKEA där bland annat två styrelsemedlemmar har god erfarenhet från högt uppsatta platser i företaget, samtidigt som IKEA var Freetrailers första kund redan 2004, trygghet till expansionsstrategin.

I Freetrailers strategi är en väsentlig del att stifta avtal med samarbetspartners vilket genererar återkommande intäkter och möjligheten att placera ut släpvagnar i anslutning till partners varuhus, där efterfrågan av lånesläpvagnar finns. På detta sätt möjliggörs utlåning till användare vilket sedermera genererar merförsäljning, med tillval som; förbokning online, valfri försäkring och förlängd hyrtid. Bolagets självbetjäningslösningar utgör goda incitament för partners att ingå avtal med Freetrailer, då de själva inte behöver hantera uthyrningarna, samtidigt som hyrupplevelsen blir smidigare, då kunderna inte behöver vara i kontakt med personal och kan återlämna vagnarna efter normala öppettider. Vidare öppnar det upp en större marknad för Bolaget, som kan ingå samarbetsavtal med företag som annars inte kunde hantera släpvagnsuthyrning, såsom personallösa bensinmackar.

VD har ordet

Keep Sharing! Så enkelt formulerar vi Freetrailers vision, som både är ett löfte till omvärlden och en inbjudan att delta. Med denna inbjudan har vi inte bara skapat en ”delningsrörelse” i Skandinavien sedan 2004 – vi har också skapat en robust och skalbar teknikverksamhet i kontinuerlig tillväxt, där det finns flera vinnare. Resan fram till i dag har genererat en stabil tillväxt av såväl intäkter som resultat. Längs vägen har vi erhållit sju stycken Gazellepriser och sedan starten har vi genomfört mer än två miljoner uthyrningar

Endast under 2017 har mer än 360 000 danskar, svenskar och norrmän löst sina transportproblem med 1 470 trailers, som är fördelade på 188 platser i de tre länderna. Bolagets befintliga kontrakt och löpande köp av tilläggstjänster av användare online genererar redan en omsättning på cirka 30 MDKK per år.

Under år 2015 insåg vi att vi behövde ett ”pit-stop”. Vi bestämde oss för att använda ett par år för att fokusera på att skapa en grund för ytterligare tillväxt under de kommande 10 åren. Vi har sedan dess investerat över 10 MDKK, som har kostnadsförts i den löpande verksamheten, för att stärka vår teknologiplattform, organisation och strategi. Detta har inneburit att vi nu är redo för nästa stora steg. Därför går vi nu in på börsen. Vi vill skapa ytterligare tillväxt i ett antal länder och en ny lång period med en stark tillväxt på cirka 40 procent per år avseende såväl omsättning som resultat.

Ofta blir jag tillfrågad om vad som är hemligheten bakom vår framgång. Mitt svar är a) vårt starka lag av medarbetare, b) den avancerade teknologiplattform som vi har utvecklat och c) den unika affärsmodell som genererar både ökade intäkter för våra partners som har släp till uthyrning och ökad tillfredsställelse för deras kunder. Våra partners betalar för att släpvagnen ska vara tillgänglig och användarna betalar för ytterligare tjänster. Helt enkelt.

Den första samarbetspartnern som accepterade vår inbjudan var IKEA Danmark år 2004. Från allra första början har vi tillsammans testat, utvecklat och finjusterat vårt koncept och teknologi som i grunden fortfarande är detsamma: Vi tillhandahåller våra fordon gratis till IKEA:s kunder, som därmed kan lösa transportproblem enkelt och bekvämt. Kunderna kan boka online (mot en avgift), betala för förlängd hyrtid och försäkring. IKEA vinner goodwill hos kunder och får även unik reklamexponering i det urbana landskapet. Samarbetspartnern betalar för tillhandahållande och underhåll på släpvagnarna, Freetrailers elektroniska självbetjäningslås och anslutning till ett rikstäckande online bokningssystem.

Under åren har flera samarbetspartners accepterat vår inbjudan. Förutom IKEA Danmark, har vi i dag sammanlagt partners som Bilka, Silvan, Power, Pelican Self Storage, Go’on, XL-Bygg, EDC och några butiker i Rema 1000 kedjan. Vår verksamhet har utökats till Sverige år 2006 och Norge år 2015 med kunder som Coop Forum, Sängjätten, XL-Bygg, XXXL Lutz, IKEA Sverige, IKEA Norge och många andra inom detaljhandeln. Under de 14 år som Freetrailer har bedrivit verksamhet har endast fem partners sagt upp samarbetet, vilket tydliggör affärsnyttan och styrkan i tjänsten.

Freetrailer har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att använda en applikation och ett elektroniskt lås som gör det möjligt för användare att boka, hämta och återlämna en släpvagn när som helst på dygnet året runt med 100% självbetjäning. Sammantaget kallar vi det ”Freelock”. En lösning som kommer att göra vårt Freetrailer-koncept ännu mer populärt hos samarbetspartners och användare i Danmark, Norge och Sverige.

Med Keep Sharing ger vi ett löfte till våra samarbetspartners och användare att kontinuerligt göra det enklare och mer flexibelt att dela saker som vi inte alla nödvändigtvis måste äga. Vi fokuserar på släpvagnar, men det behöver inte stanna där. På Freetrailer tror vi att fler och fler samarbetspartners kommer att acceptera vår Keep Sharing-inbjudan. I en värld där resurserna är knappa blir det omodernt att äga, särskilt när det är mycket enklare och bättre för planeten att dela de resurser vi har gemensamt

Med denna utgångspunkt har vi satt segel för en ny tillväxtresa med ytterligare expansion i de nordiska länderna, Tyskland och Beneluxländerna. Vi ser många möjligheter med vår tekniklösning, men vi vet också av erfarenhet att det är viktigt att fokusera på en sak i taget för att växa framgångsrikt

Vi har skapat ett starkt team och vi är beredda att ta verksamheten till nästa nivå. Med denna notering möjliggör vi en tillväxtresa och spridning av Freetrailers grundidé med en mångdubblering av omsättningen och resultatet till följd.

Med över två miljoner uthyrningar är vi redan kända och används av många. Nu ska vi noteras på AktieTorget i Danmark och Sverige och vi vill också gärna bli en ”folkaktie” på vår nordiska hemmamarknad. Så det är med stor glädje och stolthet som vi härmed upprepar vår inbjudan att delta i vår delningsekonomiska resa. Både som kund och nu också som aktieägare. KEEP SHARING!


– Allan Sønderskov Darré, grundare och VD på Freetrailer

Teaser
Aktieanalys
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida