Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Finepart Sweden AB (publ)2018-10-15

Möjlighet att investera i ett bolag som ligger i framkant inom industrin

Teckningsperiod 15 oktober – 30 oktober

Finepart AB (publ) (”Finepart” eller ”Bolaget”) tillverkar och säljer mikrovattenskärnings-maskiner samt tillbehör, vilket används vid komponenttillverkning där hög precision är efterfrågad. Bolagets huvudprodukt, Finecut, har flera fördelar gentemot konkurrerande produkter. Maskinen är enkel att komma igång med maskinen vilken kan bearbeta stort sett alla material och utan värmepåverkan, vilket är en betydande fördel jämfört konkurrerande metoder. Vidare möjliggör Finecuts teknologi en precision som är tio gånger bättre än traditionell vattenskärning. Bolaget har idag levererat till kunder så som Hublot, Google och SKF.

Emissionslikviden skall bidra till att etablera Finepart i USA

Emissionslikviderna avses framförallt att användas för att finansiera utbildning av personal och leverans av maskinkoncept till USA då Bolaget i nuläget är på väg att etablera ett democenter i Silicon Valley-området. Utöver USA-satsningen skall likviden också användas till att utöka kapaciteten för att ta Fineparts övriga kundprospekt i mål, samt för säkerställa nödvändigt rörelsekapital för tillfällig lageruppbyggnad och investeringar.

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

  1. Bolaget har idag cirka 100 kundprospekt varav 30 bedöms som högintressanta. Genom nyemissionen skaffar sig bolaget möjligheter att ta prospekten i mål.
  2. Stora, välrenommerade företag som Google, Hublot och SKF har köpt Finecutmaskinen och visar därmed att man tror på produkten och företagets förmåga som leverantör och samarbetspartner.
  3. Givet ovan finns det en rimlig anledning att tro på tillväxt i närtid och därmed en gynnsam utveckling av Bolagets värdering.

”På vår lista över kundprospekt återfinns ett flertal bolag av likvärdig dignitet som Google och SKF, varav några är belägna i USA. Dessa kunder förväntar sig att kunna få en demonstration av vårt maskinkoncept på plats i USA. Det är därför viktigt för oss att så snart det är möjligt ta steget över Atlanten.” – Lars Brodal, VD på Finepart

Lätthanterlig maskin som är top of the line

Finepart tillverkar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision. Bolagets huvudprodukt Finecut är en verktygsmaskin för precisionsbearbetning som möjliggör tillverkning av små komponenter i avancerade material. Maskinen är enkel att hantera och kräver, trots ett av marknadens mest avancerade styrsystem, ingen CNC-utbildad operatör.

Vid försäljning av Bolagets produkter begärs i normalfallet förskottsbetalning, vilket bidrar till en större säkerhet i Bolagets intäktsmodell. Utöver sin huvudprodukt, Finecut, säljer även Bolaget flera tillbehörssystem för att ge produkten utökad funktionalitet. I de mer mogna företagen inom det traditionella vattenskärningssegmentet kan cirka 20 % eller mer av intäkterna komma från eftermarknaden.

Stor och snabbt växande marknad

Den globala marknaden för vattenskärning är idag värd cirka 861 MUSD och estimeras 2024E att vara värd 2,6 MdUSD, vilket innebär en marknadstillväxt om 17 % CAGR. Marknadstillväxten kommer huvudsakligen drivas av skärningsmetodens teknologiska överhand samt att den är mer miljövänlig jämfört med traditionella och alternativa metoder. Enligt Bolaget själva förväntas segmentet för mikrovattenskärning vara värt runt 10 % av denna marknaden. Detta skulle innebära att den adresserbara marknaden har ett värde om 260 MUSD (2,5 MdSEK). Bolaget poängterar dock att de eventuellt kan ta marknadsandelar från trådgnistmarknaden till följd av att mikrovattenskärning är mer effektivt, har kortare ledtider och kan bearbeta fler materialtyper. Detta skulle innebära att Bolagets marknad skulle vara värd runt 5-10 MdSEK.

Bakgrund och motiv

Bolaget har under det senaste året utökat försäljningsinsatserna och tecknat agentavtal för ett flertal marknader, vilket även har resulterat i en betydande ökning
av kundförfrågningar. Bolaget är idag representerade i Sverige, USA, Schweiz, Italien, Österrike, Turkiet, Storbritannien, Irland och Frankrike. Dialoger pågår med agenter avseende ytterligare territorier. På senare tid har Bolaget framför allt erhållit en mängd förfrågningar från amerikanska teknikföretag vilket har medfört ett behov av att kunna demonstrera Bolagets maskinkoncept på plats i USA. Bolaget har inlett en etableringsprocess i USA där ett democenter kommer sättas upp hos en amerikansk agent i Silicon Valley-området. Planen är att Finepart ska leverera maskinkoncept och utbilda personal hos den amerikanska agenten. Utöver USA-satsningen skall likviden också användas till att utöka kapaciteten för att ta Fineparts övriga kundprospekt i mål, samt för säkerställa nödvändigt rörelsekapital för tillfällig lageruppbyggnad och investeringar.

Erbjudande

Teckningsperiod: 15 oktober – 30 oktober 2018.
Teckningskurs:  2,80 SEK per aktie.
Villkor: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
Emissionsvolym: 10 050 600 SEK.
Antal aktier innan emission:  7 179 000 aktier.
Antal aktier efter emission: Högst 10 768 500 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit tecknings-förbindelser om 0,9 MSEK samt emissionsgarantier om 6,2 MSEK, innebärande att cirka 70 % av emissionen är säkerställd på förhand.

VD har ordet

Det har snart gått två år sedan Finepart noterades på Spotlight Stock Market. Dessa två år har inneburit såväl glädjeämnen och besvikelser. Vi har glädjande nog sålt två maskiner, en till Hublot och en till Google. Tidigare under 2016 sålde vi även maskiner till SKF Aerospace och Dohner. Dessa totalt fyra affärer baserades på ett 50-tal kundprospekt varav cirka 15 stycken återfanns på vår så kallade ”heta lista”. Idag är motsvarande lista ungefär dubbelt

så stor. Det är positivt och över förväntan att det är stora globala kunder som är intresserade av våra maskiner och vi bedömer att vi har goda möjligheter till fler avslut under 2019. Ett av de mer intressanta kundprospekten, och som vi kommunicerade till marknaden om i slutet av juni 2018, kan innebära ett flertal maskinerorder under en ettårsperiod. För denna potentiella kund befinner sig Bolaget nu i en utvärderingsfas som pågår fram till mars 2019 och där en Finecut-maskin är installerad i skarp produktion hos kunden. Detta är ett ovanligt stort åtagande från en potentiell kund och vi bedömer sannolikheten till avslut som relativt hög.

Vi bedömer marknadens intresse för vår teknik som genuint och tilltagande, men ledtiderna hos våra potentiella kunder är i de allra flesta fall betydande och involverar många kontaktytor.

På vår lista över kundprospekt återfinns ett flertal bolag av likvärdig dignitet som Google och SKF, varav några är belägna i USA. Dessa kunder förväntar sig att kunna få en demonstration av vårt maskinkoncept på plats i USA. Det är därför viktigt för oss att så snart det är möjligt ta steget över Atlanten. Den företrädesemission som vi nu genomför syftar främst till att finansiera denna etablering på den nordamerikanska marknaden. I samverkan med vår agent i Kalifornien kommer vi sätta upp ett democenter och vi uppskattar att det kommer finns en maskin på plats i april nästa år, med beaktan av ledtider för tillverkning och transport.

En lärdom från de senaste två åren är att vi har underskattat den tidsåtgång som det medför att utföra omfattande provskärningar för potentiella kunder innan deras interna beslutsprocess initieras. För att kunna hantera fler kundprospekt parallellt och därmed snabbare nå fram till avslut kommer vi att anställa ytterligare en tekniker i november 2018. Detta öppnar även upp för att kunna ta in fler kommersiella skäruppdrag från kunder som har en längre investeringshorisont för sitt maskininköp. Finepart kan därigenom få ytterligare en intäktsström som förbättrar den finansiella uthålligheten i Bolaget.

De senaste åren har vi ingått flera agentavtal avseende bearbetning av flera geografiska marknader. Vi kommer fortsätta med att bygga ut vårt agentnätverk i syfte att försöka ta ”lågt hängande frukt” i respektive territorier. Vi bedömer att en bred marknadsbearbetning är viktigare i dagens skede än att djuppenetrera varje marknad var för sig. För närvarande pågår förhandlingar med agenter i fler länder, däribland i Asien och ytterligare samarbeten i Nordamerika.

Trots att vi ännu inte nått det försäljningsgenombrott som vi förväntade oss för två år sedan så känns det ändå som att Bolagets framtid aldrig sett så ljus ut som den gör just nu. Vi hoppas därför att ni vill fortsätta delta på vår resa och deltar i den företrädesemission vi nu genomför. Bolagets värdering i samband med emissionen uppgår till cirka 20 MSEK, vilket kan ställas i relation till att en Finecut-maskin har ett försäljningspris på cirka 3 MSEK. Om den lista över kundprospekt realiseras i den grad vi förväntar oss under kommande 18 månader så kan den totala omsättningen öka rejält från dagens nivåer.

Lars Brodal
VD Finepart

Teckna online
Videointervju med VD
Textintervju med VD
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida