Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Beyond Frames Entertainment AB2018-11-06

Möjlighet att investera i ett bolag som är verksamma inom snabbväxande spelmarknaden VR & AR

Teckningsperiod 6 november – 19 november

Teckna online
Teaser
Memorandum
Intervju med VD
Hemsida

Beyond Frames Entertainment AB (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”)  är ett svenskt spelbolag vars strategi är att förvärva oberoende spelstudios, som har bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, samt bygga upp nya spelstudios organiskt. Bolaget är främst verksamma inom Virtual Reality och Augmented Reality, som estimeras genomgå en stark utveckling under de kommande åren.

Beyond Frames har ett helägt dotterbolag – Cortopia Studios – som 2016 erhöll utmärkelsen ”Best VR Game” av International Mobile Gaming Awards för spelet Wands. Bolaget har nyligen även förvärvat 51 procent av aktierna i Zenz VR, som drivs av Niklas Persson. I slutet av 90-talet var Niklas delaktig i utvecklingen av spelet Codename Eagle, ett spel som förädlades av spelstudion DICE och lanserades 2002 som spelet Battlefield, vilket har sålt mer än 60 miljoner exemplar världen över och som idag ägs av DICE/Electronic Arts.

Bolaget har under det senaste året rekryterat seniora spelutvecklare från bland annat DICE och Turbine Studios. Dessa medarbetare har en bevisad förmåga att utveckla starka spelkoncept som resulterar i välpolerade spel. Beyond Frames har en uttalad förvärvsstrategi, och för ytterligare dialoger med såväl spelstudios som erfarna spelutvecklare.

”Vi är redan idag väl positionerade på spelmarknaden. Vi vill fortsätta vara i teknologins framkant på ett sätt som särskiljer oss från andra traditionella spelutvecklare. Om du som jag tror att fängslande underhållning som erbjuder oöverträffad inlevelse har en god framtid framför sig så bör du vara med på vår resa” – Johan Larsson, VD På Beyond Frames

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

 1. Exponering mot de snabbast växande segmenten inom en enorm marknad.
 2. Hög sannolikhet att spel slår ordentligt och blir riktigt stora, vi kommer att släppa många spel och bygga på de som säljer bäst. Vi är rustade för succé.
 3. Lägre risk då vi sprider risken på många studios och många spel, vi är välkapitaliserade och har bra uthållighet.

Paraplyupplägg medför skalbar affärsmodell

Beyond Frames bedriver spelutveckling genom oberoende spelstudios med fokus på Virtual Reality och Augmented Reality. Bolaget såväl förvärvar spelstudios som bygger upp nya spelstudios organiskt. När ett förvärv är genomfört bidrar Beyond Frames med allt från marknadsföring till relationsbyggande med plattformsägare och det mesta av nödvändig administration, medan det förvärvade Bolaget får verka fritt i sin kreativa process. Upplägget ger möjlighet för kostnadsbesparingar, vilka medför skalfördelar där Beyond Frames får möjlighet att öka Bolagets marginaler efter genomfört förvärv. För tillfället har Beyond Frames två dotterbolag, Cortopia Studios och Zenz VR. Cortopia består av 14 anställda och släppte i augusti 2016 sitt första spel, Wands, som är ett prisbelönt VR-baserat multiplayer-spel. Zenz VR har lanserat flertalet spel inom VR, med namn HordeZ, Xion och X-fire. Bolaget letar brett efter nya partnerstudios och kan erbjuda ett bra samarbete oavsett var i utvecklingen det förvärvade bolaget befinner sig:

 • Starta din egen studio: Spelveteraner har möjlighet att starta upp sin egen studio hos Beyond Frames, där de får fokusera på sin kärnverksamhet, medan Beyond Frames står för administration.
 • Indie-studion: De som driver en mindre studio, bestående av exempelvis 2-3 personer, får möjlighet att fortsätta sin entreprenöriella resa hos Beyond Frames. Fördelen med dessa studios är att de är relativt små, vilket innebär en begränsad burn rate.
 • Startup-studion: Ofta 4-10 personer, där företaget ofta har en framgångsrik bakgrund, men där spelen ännu inte kan täcka omfattande personalkostnaderna. Beyond Frames kan då bidra med både kapital och administration, vilket medför att spelstudion i högre grad kan fokusera på spelutvecklingen.
 • Den etablerade studion: En typstudio med mellan 10 och 30 anställda, som har bedrivit verksamhet under en längre period. Dessa företag har ofta lanserat flertalet etablerade spel, vilket gör att de har högre stabilitet i verksamheten. Här kan Beyond Frames utnyttja skalfördelar och hjälpa till med att intensifiera partnerrelationer.
 • Större studios: Består av mer än 30 personer, vilket innebär att dessa aktörer är etablerade på marknaden. Beyond Frames kan då bidra med att konvertera befintliga spel till nya plattformar och, om det aktuella företaget inte tillämpar VR, bidra med att göra spelen VR-kompatibla.

Beyond Frames adresserar omfattande tillväxtmarknader

Enligt analyshuset Grand View Research väntas den globala VR-spelindustrin omsätta mer än 45 mdUSD år 2025, främst drivet av ökad konkurrens bland stora aktörer på området, som t.ex. Facebookägda Ocolus ,Google, Microsoft, Sony och Nintendo. Den globala spelmarknaden estimeras växa med en CAGR om 10,3 % under perioden 2017-2021, för att då nå en omsättning om 180 mdUSD, vilket gör att spelbranschen totalt är större än musik-och filmbranschen tillsammans. I huvudsak kan man dela in spelmarknaden i tre kategorier: konsolspel, PC-spel och mobilspel. Virtual Reality-headset finns idag inom samtliga kategorier, och VR kan därav ses som ett komplement till samtliga områden. Sett till omsättning utgör konsolspel och PC-spel båda drygt 25 % av marknaden, medan mobilspel står för 51 % av marknaden.

Bakgrund och motiv

Beyond Frames är idag välkapitaliserat och per augusti 2018 uppgick likvida medel till 23,7 MSEK. Bolaget vill dock underlätta möjligheten till expansion genom att förvärva spelstudios med betalning i form av egna aktier. Bolagets målsättning är att samla en grupp av spelstudios under sig, där moderbolagets roll är att underlätta dotterbolagens arbete i att utveckla nya spel. Med det kapital som emissionen inbringar avser Bolaget att:

 • Förvärva spelstudios. Förvärva spelstudios. Bolaget sonderar kontinuerligt den skandinaviska spelmarknaden och konstaterar att det finns ett flertal intressanta spelstudios som har rätt kompetenser för att utveckla riktigt bra spel. När dessa utvecklare får möjlighet att enbart fokusera på spelutveckling, medan Beyond Frames sköter det administrativa arbetet och ger understöd i teknikutveckling, marknadsföring mm. bör möjligheterna för dessa utvecklare att skapa framgångsrika spel öka när de är en del av Beyond Frames-koncernen.
 • Upprätthålla en hög lanseringstakt av nya spel inom VR-och AR-segmentet. Då spelutveckling är en kreativ process är det svårt att på förhand avgöra huruvida ett spel kommer få stort genomslag, vilket medför att spelstudios är beroende av att kontinuerligt släppa nya spel.
 • Minska risken i verksamheten. Beyond Frames kan liknas vid en investeringsfond nischad mot VR-och AR-spel, och som en naturlig konsekvens av att konglomeratet växer sig större minskar risken, då Bolaget blir mindre beroende av enskilda spelsläpp.

Erbjudande

Teckningsperiod: 6 november – 19 november 2018.
Beyond Frames värdering pre-money: Cirka 93,9 MSEK.
Teckningskurs: 8,70 SEK.
Villkor för emissionen: Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att möjliggöra en bred spridning av Bolagets aktie. Rätt att teckna aktier tillkommer befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare.
Antal aktier innan emission: 10 794 760 aktier.
Antal aktier efter emission: 11 994 760 aktier.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 150 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 5,0 MSEK, motsvarande cirka 49 procent av emissionslikviden vid full teckning.

VD har ordet

Det har knappast någon som undgått att höra om Virtual Reality (VR) eller Augmented Reality (AR), dvs. sådana teknologier som suddar ut gränsen mellan verklighet och fantasi. Ändå är det ännu idag relativt få som själva upplevt VR och AR. Mycket talar dock för att detta kommer att ändras under de närmaste åren. Bara under det senaste året har en mängd initiativ tagits från globala jättar som Google, Apple, Microsoft och Facebook på området och flera nya produkter som siktar på den breda massmarknaden har lanserats. Många fler produkter beräknas lanseras under den närmaste tiden.

Vad som gör ovanstående teknologier unika är att de är oerhört uppslukande. En person som sätter på sig ett VR-headset får oftast känslan av att den yttre världen upphör att existera. Detta är en mycket fascinerande upplevelse. På samma sätt kan underhållning i form av en spännande film eller ett fängslande spel vara uppslukande och få tiden att upphöra. Vår vision är “To immerse, entertain, and delight beyond the frames of two-dimensional screens”.  Nyckeln för att åstadkomma detta är att kombinera en stor dos kreativitet med djupt tekniskt kunnande inom VR och AR. Därmed kan vi utveckla en förhöjd spelupplevelse som knappt existerar idag. Nyckeln för att åstadkomma detta är att kombinera en stor dos kreativitet med djupt tekniskt kunnande inom VR och AR.

Beyond Frames har höga ambitioner vad gäller att skapa underhållning i världsklass. Bolaget har som strategi att förvärva och bygga upp oberoende spelstudios som redan sedan tidigare bevisat att de har en hög förmåga att utveckla spännande spelkoncept och få ut dem på marknaden. Bolaget har som målsättning att bygga upp ett spelkonglomerat bestående av ett flertal i sig oberoende spelstudios som utvecklar underhållande spel av hög teknisk kvalitet och med inslag av den senaste teknologin inom VR och AR. Beyond Frames lägger stor vikt vid att på olika sätt underlätta för dessa spelstudios så att de kan fokusera på att vara kreativa och hålla en hög produktionstakt. Bolaget eftersträvar en hög nivå av professionalism och effektivitet fast med en företagskultur som liknar en mindre indie-betonad spelstudio. Vi tror att när kreativa människor mår bra och dagligen träffas och utbyter tankar och erfarenheter så kan stora saker hända

Bolagets koncept kan vara attraktivt för investerare som är intresserade av exponering mot dataspelsmarknaden samt VR och AR i synnerhet. För att ett spelbolag ska få till en riktig hit, en så kallad Blockbuster krävs både kreativitet och uthållighet.  Det kan ofta tyckas att ett spelbolag haft tur som lyckats nå en världsframgång med ett spel, men det är snarare resultatet av ett visionärt kreativt tänkande och hårt strukturerat arbete med stöd av mycket mätning och analys. Kreativitet och effektivitet är därför Beyond Frames stöttepelare. Vår tro är att om vi möjliggör en så kreativ miljö som möjligt samtidigt som vi utvecklar spel med en hög effektivitet så är det en tidsfråga innan något av våra spel når större framgång. För en investerare kan en investering i vår modell möjliggöra en exponering mot den växande marknaden för VR- och AR-spel men till en mer begränsad risk, eftersom våra spel utvecklas av flera olika spelstudios, på olika sätt och med olika speltyper och plattformar. Beroendet av utvecklingen av enskilda speltitlar begränsas därmed.

Vid varje större teknologiskifte finns det visionära aktörer som lyckas tillämpa den nya teknologin för att utveckla bättre kundupplevelser. Det finns otaliga exempel på detta inom till exempel marknaderna för mobiltelefoner och bilar. Den tekniska utvecklingen sker för många branscher i en rasande fart. Ett gammalt kinesiskt ordspråk känns här särskilt passande:

”När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar.”

Vår ambition är att ”bygga väderkvarnar” genom att i så hög grad som möjligt tillämpa modern VR- och AR-teknologi för att skapa nya uppslukande spelkoncept. Vi är redan idag väl positionerade på spelmarknaden och vårt första spel Wands vann 2017 priset som “Best VR Game 2016” av International Mobile Gaming Awards. Vi vill fortsätta vara i teknologins framkant på ett sätt som särskiljer oss från andra traditionella spelutvecklare.Om du likt vi tror att underhållning i form av fängslande spel som erbjuder stor inlevelse har en god framtid framför sig så bör du vara med på vår resa.

Johan Larsson, VD för Beyond Frames Entertainment