Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Appspotr AB2018-09-14

Möjlighet att investera i ett bolag som erbjuder appmarknaden en skalbar produkt för entreprenörer

Teckningsperiod 14 september – 28 september

Teckna online

Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för att bygga och drifta Native appar för iOS och Android. Appspotrs affärsmodell är App-as-a-Service men Bolaget erbjuder i sin helhet det som kallas Platform as- a-Service, Bolaget erhåller därmed abonnemangsintäkter när kunders applikationer och tjänster används. På detta sätt garanteras kunden leverans av vald tjänst för en fast månadskostnad medan Bolagets intäkter då blir återkommande vilket skapar en stabilitet i affärsmodellen.

Appspotrs kärnerbjudande är att erbjuda en plattform med verktyg för att bygga, designa och publicera appar för kunder utan kunskap kring kodning, Bolaget erhöll under sitt första verksamhetsår 400 000 registrerade användare. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på Google Play. Med Appspotrs applikation kan även kreatörer sköta kommunikation till dess applikations användare medan Appspotr sköter alla nödvändiga uppdateringar från Apple och Android.

Bolaget genomför nu en emission för att finansiera sitt förvärv av appförsäljningsföretaget Appsales AB som skall möjliggöra stora synergier. Appspotrs styrelse ser stor potential i affären med Appsales. Enligt styrelsen har även nuvarande förhandlingar och tidigare signerade avtal en stor potential.

”För oss är Appsales ett perfekt förvärv. Vi kan göra dem bättre med vår tekniska kompetens och styrkan i vår plattform, samtidigt som de kan göra oss bättre med sin starka säljkompetens.” – Patric Bottne, VD Appspotr

Asiatiska appmarknaden har fördubblats på två år

De i väst populära appbutikerna Apples App Store och Google Play innehåller i dag miljontals appar riktade mot konsumenter. Samma sak gäller Kina med sin mycket mer fragmenterade marknad för appbutiker där Tencents MyApp, 360 Mobile Assistant och Xiaomi App Store är dominerande aktörer.

Under 2017 spenderade konsumenter cirka 86 mdUSD i olika appbutiker enligt App Annie, vilket var mer än en fördubbling jämfört med två år tidigare. Den klart största enskilda marknaden var Kina, vars marknad utgjorde 32 mdUSD.. Med Appspotrs nya signerade avtal med tre kinesiska SaaS-bolag har Bolaget en infrastruktur på den avskärmade kinesiska marknaden och via partners en räckvidd om 500 000 kunder.

Skalbar produkt som är anpassningsbar för alla

Appspotrs utvecklarportal är en effektiv portal för utvecklare att utveckla moduler eller hela appar till IOS och Android, vilket gör Appspotr till en attraktiv plattform för utvecklare. Programmerare av appfunktioner matchas även med icke-programmerande kreatörer som i sin tur har kunder som vill ”hyr-äga” en app. Både kreatörerna och kunderna är vana med liknande plattformar så som WordPress där man”hyr-äger” en webbsida och där kreatören kan hantera WordPress och sköter driften åt företaget. Med Bolagets tidigare tunga investeringar blir plattformen skalbar i och med matchningen mellan utvecklare och icke-programmerare.

Bakgrund och motiv

Bolaget förvärvade den 31 augusti 2018 Appsales, där ca 5 MSEK av emissionslikviden ska användas som finansiering av förvärvet. Appsales är ett appförsäljningsföretag med hundratals stora företag i Norden. Genom sammanslagningen av Appspotrs kompetens inom teknik, dess skalbara apputvecklingsplattform, och Appsales färdiga appkoncept kommer stora synergier att möjliggöras. Detta i form av produkterbjudande och lock-in effekter.

Appspotr har sedan slutet på 2017 tagit stora kliv när det gäller att utveckla sin plattform och förbereda den för lansering och försäljning. Bolaget har tecknat tre avtal denna period med tre kinesiska SaaS-bolag, där Appspotrs plattform asvses att användas i deras bygge av appar för sina kunder. Med ytterligare finansiering fortsätter satsningen mot etablering på den asiatiska marknaden.

 

Erbjudande

Teckningsperiod: 14 – 28 September 2018
Teckningskurs: 1,75 SEK per aktie.
Villkor för emissionen: Den som på̊ avstämningsdagen den 12 september 2018 är aktieägare i AppSpotr äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje be ntlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Antal aktier innan emission: 13 143 292 aktier
Antal aktier efter emission: 28 086 584 aktier
Emissionsvolym: 13 143 292 aktier. Vid fulltecknad emission kan Bolaget välja att emittera ytterligare maximalt 1 800 000 aktier i en övertilldelningsemission.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till ca 98 %.

VD har ordet

Det har snart gått två år sedan vi först noterade oss på Spotlight. Det är dessutom lite drygt ett år sedan vi tecknade ett samarbetsavtal med det Hongkongbaserade investmentbolaget Novel Unicorn. Genom deras kontakt började vi bygga, en för västerländska bolag, unik position på den svåråtkomliga kinesiska marknaden.

På Appspotr har vi alltid spänt bågen och haft höga ambitioner. Vår ledstjärna har varit de dubbla övertygelserna att appar på mobila enheter kommer fortsätta växa och tränga ut andra sätt att interagera med datorer, samt att apputveckling kommer göra samma resa som webbutveckling en gång gjorde. Det vill säga domineras av plattformar som WordPress där kreatörer utan programmeringskunskaper bygger hemsidor för kunder till en bråkdel av både kostnaden och tiden som det brukade ta.

Det vi har sett, åstadkommit och byggt upp under de här knappa två åren sedan vi noterades gör att vi nu har starkare framtidstro än någon gång tidigare. Nyckelordet bakom vår optimism är plattform. Det går dels att förstå som en affärsmodell som när den är etablerad ger en väldigt stark marknadsposition och dels som en tekniskt väldigt skalbar lösning.

Det finns många verktyg där ute för att utveckla appar. Det som särskiljer Appspotr från mängden är att vi från början tänkte stort och byggde en plattform som är helt öppen. Med utvecklarportalen som vi lanserade i våras lade vi den sista byggstenen på plats och därmed har vi ett unikt erbjudande till marknaden.

Andra apputvecklingsverktyg som har satsat på en nisch märker efter ett tag en tydlig begränsning för sin tillväxt. Bara för att behålla kunderna de har måste de satsa allt mer utvecklingsresurser på att tillfredsställa kundernas nya behov. Kunder som tidigare hade samma kravbild börjar med feedback från sina kunder nu få en mängd olika behov. Detta innebär mycket höga utvecklingskostnader bara för att hålla jämna steg med sina kunders behov.

Appspotr är med utvecklarportalen en öppen plattform, vilket betyder att ingen kund är beroende av att Appspotr frigör utvecklingsresurser för att de ska kunna tillgodose sina kunders krav. Det är bara att anlita en utvecklare via plattformen för att få sina behov uppfyllda. Det var det som Appsales, som vi förvärvade den sista augusti 2018, fann så lockande med oss.

För oss är Appsales ett perfekt förvärv. Vi kan göra dem bättre med vår tekniska kompetens och styrkan i vår plattform, samtidigt som de kan göra oss bättre med sin starka säljkompetens. Appsales kommer även bli en viktig referens för att locka över återförsäljare som dem, som säljer app som tjänst till företag, till vår plattform. Fler återförsäljare kommer locka in er utvecklare som lockar in er SaaS-tjänster som lockar in era kreatörer i en positiv spiral.

Skalbarheten i vår tekniska plattform kommer med andra ord göra att vi kan bygga upp en plattformsaffär med en mycket stark marknadsposition. Vi kan dessutom göra det i Kina där vi via vårt samarbete med Novel Unicorn just nu jobbar med tre SaaS-bolag – iReserve som riktar sig mot restauranger, Yuxin som riktar sig mot förskolor och dagis, och EZ Cloud som riktar sig mot småföretag – som kommer att ge oss en bra bas för att bygga samma starka marknadsposition där. Som våra vänner på Novel Unicorn säger: i Kina saknas det aldrig skalbarhet.

Vi är med andra ord i ett mycket spännande skede. Vi har lagt alla tekniska pusselbitar på plats och med förvärvet av Appsales och samarbetet med Novel Unicorn börjar vi nu lägga de kommersiella bitarna på plats för den oerhört skalbara och starka plattformaffären som det hela tiden varit vårt mål att skapa. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa.

 

Teckna online
Videointervju med VD
Teaser
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida