Mycket som händer i ACM2019-05-07

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) har senaste två veckorna kommunicerat flertalet intressanta händelser; förslag till utdelning av Starcorp, vunnen affär med Amex, ny premiumyta i Oslo och ett uppreviderat medialager från 600 MSEK till 1 000 MSEK. 

Medialagret växer från 600 MSEK till 1 000 MSEK

ACM har gjort en revidering av sitt medialager och kan efter genomgången konkludera att lagret har ökat med nära 70 %, från 600 miljoner kronor till omkring 1 miljard kronor. Under 2018 uppgick ACM:s totala nettoomsättning (organisk samt förvärv) till nära 180 MSEK. Det finns således gott om utrymme för att ACM ska kunna fortsätta växa organiskt baserat på nuvarande medialager. Vad som primärt har skapat ett större medialager är förvärvet av Prego Media samt nyetablerade egenägda mediaytor, men även av att ACM nu valt att inkludera alla sina kontrakt med externa partners.

Premiumyta etablerad i Oslo – ”Detta kommer bli den största digitala ytan i Oslocentrum”

Inom kort kommer ACM:s helägda dotterbolag Prego Media att lansera en ny yta motsvarande 45 kvm som består av sex stycken digitala skärmar som ska placeras på Karl Johans gate i centrala Oslo. Det kan t.ex. jämföras med den skärm som ACM invigde i Stockholm under februari i år: Stockholm centrums största utomhusskärm på 37 kvm, LED NK på Regeringsgatan precis intill Nordiska Kompaniet (NK).

”Det är fantastiskt roligt att utöka vårt digitala utbud, särskilt med tanke på att den norska marknaden i stort sett är helt analog. Att det dessutom är ett av de bästa lägena i Oslo med hela 45 kvm bevisar att vi leder vägen för att digitalisera utomhusreklam i Norge. Detta kommer bli den största digitala ytan i Oslo centrum, där efterfrågan redan innan lansering varit stor. Med denna yta tar vi ytterligare ett steg mot att bli ledande på digital utomhusreklam i Norge,” säger Stig Kjos, VD på Prego Media.

Order från American Express

Amex har under Q2-19 valt att kombinera digitala och analoga budskap på premiumytor i Sverige och Norge med fokus på storstadsregioner (Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo) för att generera stor impact. Även om det varit önskvärt att ordervärdet från Amex varit högre, visar detta på styrkan i ACM:s organisation, d.v.s. att med bred geografisk spridning så kan ACM koordinera marknadsföringskampanjer åt stora företag som vill ha en bred regional exponering. Detta kan i förlängningen innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

 OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: “Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och “Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.