Kommentar inför Bayns Q3-rapport


Imorgon den 25 november publicerar Bayn Group sin rapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar och vad vi kommer bevaka i rapporten.

Vårt huvudsakliga fokus under kvartalet kommer vara på ytterligare information gällande förvärven som Bayn har genomfört under slutet av Q3-20, samt hur dessa kommer påverka proformalönsamheten på EBITDA-nivå. Rent lönsamhetsmässigt är EBITDA-marginalen det som är mest rättvisande att bevaka i Bayns fall, då bolaget fortfarande använder sig av K3-redovisning, vilket innebär att goodwill avskrivningar måste skrivas av löpande, vilket gör att EBIT- och nettomarginalen påverkas negativt, och ofta blir missvisande. Bayn har tidigare indikerat att de avser att byta till IFRS, och någon indikation från Bayns sida om när det kan tänkas ske hade varit av intresse.

Därtill kommer vi bevaka hur Bayn väljer att dela upp organisationen. Bayn har i tidigare pressmeddelanden under kvartalet gett indikationer på att bolaget kommer delas upp i olika verksamhetsben, där bland annat Bayn Retail har nämnts. I linje med att Bayn fortsätter växa och att synergierna bland koncernbolagen blir påtagliga, skulle Analyst Group se det som positivt om bolaget delar upp organisationen på ett par verksamhetsben.

Vi kommer även bevaka kommentarer från Bayn angående hur integrationen av de bolag som har förvärvats under året har fortskridit. Av särskilt intresse bedömer vi kommentarer från Bayns sida gällande hur integrationen av AmerPharma har fortlöpt, då detta hittills är Bayns enda förvärvade bolag som är baserat utanför Sverige.

Utöver ovanstående riktar vi särskilt fokus mot kostnad sålda varor och personalkostnaderna, och hur dessa kostnadsposter förändras i relation till omsättningstillväxten, för att urskilja om Bayn hittills har lyckats realisera synergier inom produktionen och administrationen av företaget. Kommentarer kring hur Coronapandemin påverkar bolaget är också av intresse att bevaka.