Kommentar på Matra Petroleums delårsrapport för Q1-182018-05-23

Matra Petroleum (“Matra” eller “Bolaget”) publicerade idag den 23 maj 2018 sin delårsrapport för årets första kvartal. Nedan följer vår sammanfattning av rapporten.

Matra redovisar intäkter på 2,4 miljoner dollar för det första kvartalet (2,4). EBITDA-resultatet uppgick till – 38 tUSD (+414), och påverkades av realiserade värdeförändringar på derivat om -144 tUSD (+259).

Matra uppvisade positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och ökade jämfört med fjärde kvartalet 2017. VD skriver att oljeproduktionen i april ökade till 680 fat oljeekvivalent per dag, upp 16 procent jämfört med Q1, ett Q1 som till följd av kyla dragits med problem.

Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång, IRR över 400 % på 60 USD/fat, att förbättra den finansiella utvecklingen i takt med att produktionen fortsätter öka. Bolagets målsättning är att fördubbla produktionen av olja och gas till årsslutet 2018.

Den ökade produktionen skall finansieras via lån från Melody Capital Partners, vilka via finansieringen blir en betydande aktieägare i bolaget. Enligt intervju med VD Maxim Barskiy, läs här, så är räntan enbart på 7 % på de nya tillgångarna. Värt att ta i beaktning är även den låga produktionskostnad som Matra har på nya brunnar om mindre än 10 USD/fat.

Analyst Group ser med tillförsikt inför Matra under 2018, givet de förutsättningar som nu finns i och med ökad oljeproduktion via ny finansieringslösning samt till det skenande oljepriset.

“Ökande produktion och högre oljepriser stödjer intäkter, kassaflöde och resultat. Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång att förbättra den finansiella utvecklingen i takt med att produktionen fortsätter öka.” – VD Maxim Barskiy