Analyst Group presenterar IPO-Letter nr 1 – 20162016-11-16

Vad är IPO-letter?

IPO-letter är ett nytt koncept från Analyst Group. Syftet är att presentera de mest intressanta börsnoteringarna, listningsemissionerna och nyemissionerna i småbolags-Sverige. I varje utgåva beskrivs vilka transaktioner vi bedömer ha goda förutsättningar att lyckas, liksom de vi anser att man som investerare bör vara mer försiktig med. Värdedrivarna för varje bolag beskrivs kortfattat, kombinerat med en reflektion kring värdering vid olika scenarion. Därefter görs en bedömning av ledning och styrelse, riskprofil, affärsmodellens kvalité och bolagets värdedrivare, enligt Analyst Groups ratingsystem.

I denna utgåva presenteras:

  • Smart Eye
  • THQ Nordic
  • ChemoTech

IPO Letter nr. 1 – 2016