Intressant läge i Calmark2019-05-22

Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 23 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Förra veckan publicerade dessutom Calmark ett intressant pressmeddelande.

Har inlett förhandling med Triolab om distribution

Calmark har som strategi att primärt arbeta via etablerade distributörsnätverk och/eller söka nå avtal med en större världsomspännande aktör, för att nå ut på marknaden med sitt produkterbjudande. Den 16 maj meddelade Calmark att de inlett förhandlingar med Triolab om ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden för Calmarks produkt Calmark NEO, parterna har sedan tidigare ett Letter of Intent (LOI). Triolab är ledande inom humandiagnostik och verkar inom just de kundsegment som Calmark kommer att sälja sina produkter i. Förhandlingarna, som avser ett distributörsavtal för de nordiska länderna och Baltikum, är närmast mycket intressant att följa. En viktig faktor för att Calmark snabbt ska kunna öka sin försäljning när väl markandslansering sker, är att ha bra distributörsavtal på plats och i god tid innan lanseringen. Ett potentiellt distributörsavtal med Triolab är något vi hade sett positivt på, dels ur ett längre perspektiv då företaget är en bra försäljningspartner, dels på kort sikt då ett potentiellt avtal kan utgöra en trigger i Calmarks aktiekurs.

”Det här ett viktigt steg framåt inför vår kommande lansering. Triolabs produktportfölj och kundsegment matchar väl med Calmarks. Triolab blir därmed en bra strategisk partner och vi är glada över att vi nu går in i nästa fas av förhandlingarna”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

Värdedrivare kommande 12-18 månader

Under maj 2019 pågår inlösen av tidigare utställda teckningsoptioner där en (1) option berättigar till tecknings av en (1) aktie till kursen 5,40 kr. Vid full teckning tillförs Calmark ca 16,2 MSEK och stärker således sin kassa vilket minskar den finansiella risken på kort sikt. Närliggande värdedrivare finns i form av en godkänd CE-märkning under 2019, för att sedan under första kvartalet 2020 inleda marknadslanseringen av första testet Bilirubin. Kort därefter, tidigt 2020, kan Calmarks tester för Glykos och LDH lanseras. Samtliga av dessa händelser utgör potentiella värdedrivare inom närmaste 12-18 månaderna, vilket parallellt med knutna distributörs- och/eller partneravtal (t.ex. som det potentiella avtalet med Triolab) samt ökad försäljning kan resultera i en positiv kursutveckling från dagens nivåer. Calmark har även en uttalad målsättning om att lansera ytterligare tester vilket således kan utgöra ytterligare värdedrivare på längre sikt.

Vår syn på Calmark som investering

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.

I samband med Q1-rapporten som publiceras den 23 maj kommer vi att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.

OM CALMARK

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Testplattformen består av en avläsare med tillhörande engångstester, där en av tre viktiga patientnära tester estimeras introduceras under 2019 och övriga två tidigt 2020. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Calmarks aktie är sedan 2018 noterad på Spotlight Stock Market.