Svenska Aerogel VD-intervju2017-11-07

I och med Svenska Aerogels emission samtalade vi med VD Anders Lundström


För de som inte hört talas om Svenska Aerogel, kan du berätta lite om vad ni gör och vilka problem er produkt löser?

Vår patenterade teknik medför att Quartzene kan tillverkas till en väsentligt lägre kostnad än vid traditionell tillverkning av aerogel. I dagsläget har vi tagit fram och utvecklat Quartzene anpassat för filtration, isolering och ytbeläggning. Aerogel har länge ansetts som ett supermaterial, inte minst av NASA, men för dyrt för en bredare och kommersiell användning.

Det finns ett flertal tillverkare av aerogeler idag och de har alla en stor utmaning, tillverkningskostnaden av materialet är för hög. Aerogeler är klassat som ett framtidsmaterial med enorm potential men tillverkningskostnaden måste sänkas för att försäljningen verkligen skall ta fart. Svenska Aerogel har lyckats sänka tillverkningskostnaden radikalt jämfört med att tillverka den klassiska aerogelen. Priset på vårt material ligger, med god marginal, mer än 50 % under konkurrenternas material. Vi har också ett flertal tekniska fördelar som gör att användningsområdena ökar markant.

Quartzene har flera tillämpningsområden, däribland isolerande färger. I dagsläget finns det 150 företag världen över som håller på att utveckla produkter inom detta område med vårt material. Vidare är Quartzene ett mycket effektivt material för att förbättra färger, inte bara ur ett isoleringsperspektiv, samt att filtrera vatten och luft. Här kommer vi framöver att presentera intressanta lösningar. Utöver detta är Quartzene ett utmärkt isoleringsmaterial som sparar energi och pengar.

Er produkt Quartzene är flexibel, miljövänlig och kostnadseffektiv. Finns det några konkurrerande lösningar till Quartzene?

Det finns konkurrerande lösningar till Quartzene men ingen som kan matcha vårt pris och prestanda. Konkurrerande produkter är de klassiska aerogelerna men de är dubbelt så dyra som vårt material. Utöver att Quartzene är billigare finns det tekniska fördelar som gör att vår produkt kan tillämpas på flertalet användningsområden.

Vilka geografiska marknader ska ni fokusera på och hur ska ni nå ut till dessa marknader?  

Vi kommer att fokusera på geografiska marknader där vi har kunder som utvecklar produkter med vårt material. Vårt primära fokus kommer ligga på den europeiska marknaden där vi redan har stor aktivitet idag. Sekundärt kommer vi fokusera på Asien där det finns ett stort intresse för aerogeler. Den asiatiska marknaden växer snabbt och det finns därmed goda möjligheter för Quartzene att ta marknadsandelar. Vidare vill vi även fokusera på den amerikanska marknaden, då vi sett ett intresse från denna marknad.

Möjligheterna för Quartzene är många men ni har valt att fokusera på: isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Varför har ni valt dessa områden?

Vi har valt att fokusera på områden där Quartzene har tydliga konkurrensfördelar och en stor marknadspotential. Inom området isolering är aerogeler världens bästa isoleringsmaterial och Quartzene har en stark prisfördel gentemot konkurrenter. På området ytskikt har vi en fördelaktig position jämfört med konkurrenterna, då Quartzene kan erbjuda en lösning till halva priset med dubbelt så bra prestanda. Inom färg och ytskikt samt filtrering har Quartzene den unika egenskapen att den kan absorbera giftiga ämnen vilket ger fantastiska möjligheter att skapa en giftfri värld.

Sammanfattningsvis adresserar dessa tre områdena, isolering, färg och ytskikt samt filtrering, de två stora globala trenderna idag:

1) minska mängden förbrukad energi.

2) ren och giftfri miljö.

Var befinner sig Svenska Aerogel om 5 år?

Vi har skalat upp produktionen till en ansenlig nivå och har flera produkter på marknaden. Vidare har vi nått en betydande marknadsandel i Europa, Asien och USA. Jag ser det också högst troligt att vi är uppmärksammat som det ledande aerogelföretaget i världen.

Kan du nämna 3 anledningar till varför Svenska Aerogel är en bra investering på såväl kort- och lång sikt?

1) Vi ligger nära ett kommersiellt genombrott där vi bedömer att försäljningen tar fart under 2018. När vi presenterat Quartzene på mässor har responsen från partners och potentiella kunder varit positiv och i vissa fall överväldigande. Därmed ser vi goda möjligheter att få fart på försäljningen under 2018.

2) Vi kommer att bygga en fullskalefabrik för att möta den stora efterfrågan vi upplevt från partners och potentiella kunder.

3) Vår patenterade teknik som kommit fram efter många års forskning på KTH, medför att Quartzene kan tillverkas till en väsentligt lägre kostnad än vid traditionell tillverkning av aerogel. Vi har inte sett något annat aerogelmaterial som klarar konkurrensen mot Quartzene.

Mer information om emissionen finner ni här:
Svenska Aerogels hemsida
Anmälningssedel
Prospekt
Video