Redwood Pharma VD-Intervju2017-06-12

Redwood Pharma är aktuella med en nyemission för att säkra finansiering för slutförande av fas II-studier som väntas påbörjas under Q4 2017. Analyst Group har gjort en intervju med VD Martin Vidaeus.

“Nära stor värdeökning med resultat och eventuell affär inom 18 månader”, Martin Videaus, VD Redwood Pharma

För de som inte tidigare har hört talas om Redwood Pharma, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

När ser ni att en marknadsintroduktion är rimlig?
RP101 kan nå marknaden inom 3 års tid. Å andra sidan kommer Redwood Pharma att kunna få intäkter i bolaget genom utlicensering av medicinkandidaten och IntelliGel-plattformen ännu tidigare. Första intäkter beträffande en sådan licensaffär kan bli aktuell inom de närmaste 18 månaderna.

Finns det för tillfället planer på att utveckla något utöver RP101 och IntelliGel?
Att hitta nya produkter att utveckla är en viktig del av bolagets strategiska framtid. Med resultat från de regulatoriska säkerhetsstudierna under Q3 2017 kan bolaget accelerera utvärderingen av nya medicinkandidater och diskussioner med eventuella licenstagare. Redwood kan utveckla sina egna produkter med hjälp av IntelliGel eller utlicensera plattformen till andra läkemedels-bolag.

Ni erhöll nyligen ett patent i USA. Berätta kort om betydelsen av detta?
Det innebär att alla mediciner som bolaget utvecklar i kombination med IntelliGel kommer att ha ett gediget skydd och ska kunna konkurrera i USA, den största läkemedelsmarknaden i världen. Marknaden är uppskattad till USD 4,3 miljarder (2015) räknat på de tre främsta ögonsjukdomarna. Patentet räcker ända fram till 2031 vilket ger många års skydd. Detta är en kraftig förstärkning av ett patent som licensgivaren Broda Technologies har haft sen tidigare.

Hur ser ni på konkurrenssituationen på marknaden?
Det finns inga befintliga mediciner eller andra preparat under utveckling som är riktade mot bolagets målgrupp, kvinnor efter klimakteriet, eller mot den underliggande biologiska mekanismen som RP101 påverkar – därför är Redwoods behandling under utveckling unik.

Hur upplever ni intresset för RP101 på marknaden?
Även nu när säkerhetsstudierna pågår har vi preliminära diskussioner med läkemedels-bolag. På grund av den unika konkurrenssituationen, det stora marknadsbehovet av en ny medicinsk lösning för torra ögon och de befintliga data från två kliniska försök i USA som visar effekt och säkerhet av vår aktiva substans, är intresset stort.

Vilka är era viktigaste milstolpar att uppnå under 2017?
Först gäller det data från de pågående säkerhetsstudierna som beräknas att presenteras under Q3. Positiv data kommer att bekräfta den kommersiella styrkan i IntelliGel plattformen. Den allra största milstolpen kommer att vara starten av det kliniska fas II-försöket under Q4 där bolaget kommer att testa RP101 på kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. Med positiva data kommer det att representera den största värde-ökningen i bolaget i relation till kapital som aktiveras.

Kan du nämna tre anledningar till varför Redwood Pharma är en bra investering idag?
1.Stor efterfråga för nya mediciner inom torra ögon,
2. Låg utvecklingsrisk pga. tidigare utvecklingsdata,
3. Nära stor värdeökning med resultat och eventuell affär inom 18 månader.

Mer information
För mer information om Bolaget Redwood Pharma besök www.redwoodpharma.com.
Email Redwood Pharma Martin Vidaeus martin.vidaeus@redwoodpharma.com.
Email Analyst Group (AG Equity Research AB): info@analystgroup.se.
Denna intervju är på uppdrag av Bolaget Redwood Pharma. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen.