Redsense Medical VD-intervju2017-10-20

Inför stundande aktieanalys på Redsense Medical slog vi oss ner med Redsense VD Patrik Byhmer för att ställa några frågor.


För de som inte tidigare har hört talas om Redsense Medical, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Redsense Medical grundades 2006 av bl.a. mig, Patrik Byhmer, samt Daniel Envall, från idéer utformade sedan år 2000. Vi tillhandahåller produkten Redsense, vilket är ett system som upptäcker blodläckage vid hemodialys (bloddialys). Vid hemodialys finns det risk för att den vennål, vilken leder blodet från dialysmaskinen genom dialysslangen och vidare till en av kroppens vener, lossnar. I värsta fall kan det leda till att patienten avlider. Studier har påvisat att varje dag världen över lossnar 2 100 vennålar, och varje vecka dör 21 patienter till följd av vennålsutdragning. Detta vill vi på Redsense Medical förhindra och på en marknad bestående av 3 miljoner dialyspatienter världen över, en siffra som förväntas växa med sex procent per år, har Redsense Medical möjlighet att skapa mervärde både för patienter och våra aktieägare.

Ni har nyligen bytt lista från AktieTorget till Nasdaq First North. Kan du berätta mer om varför ni ville göra bytet och hur det känns att nu vara noterade på First North?

Att vara noterade på First North känns självklart oerhört roligt och vi är stolta över att ha tagit oss hit. Det är en kvalitetsstämpel och skapar ökad legitimitet för Redsense Medical, något som även kan underlätta för oss i samband med internationella förhandlingar och affärsdiskussioner. Dessutom märker vi ett ökat intresse från större investerare, både i och utanför Sverige. Ett exempel är Lennart Nilsson, tidigare ordförande för det globala dialysbolaget Gambro, som blev delägare i augusti 2017.

Kan du berätta lite mer om hur er affärs- och intäktsmodell ser ut?

Vi har en global närvaro och vi säljer vår produkt Redsense primärt via distributörer. På nyckelmarknader, så som Tyskland och USA, arbetar vi med egen säljorganisation. Redsense-systemet består av två delar: en engångssensor integrerad i ett plåster samt ett larmsystem. Larmsystemet utgör en engångsintäkt, medan engångssensorn som byts ut efter varje behandlingstillfälle utgör återkommande intäkter.

Vilka fördelar har ert system Redsense jämfört med t.ex. ett inbyggt ventryckslarm i dialysmaskinen?

För att upptäcka vennålsutdragning använder sig idag vården av bl.a. ventryckslarm som är inbyggt i dialysmaskinen. Dessa mäter ventrycket på olika sätt och syftar till att upptäcka vennålsutdragning genom tryckvariationer. Det har visat sig att denna metod är bristfällig, där problemet är att trycket i kroppen bestäms av hjärtats höjd över marken och påverkas mer av att en patient pratar eller rör sig än om vennålen dras ut. Dessutom har det hänt att vennålen inte dras ut hela vägen, utan delvis sitter kvar mot huden, vilket gör att systemet fortfarande upptäcker hjärtljud och inget larm ges, trots att vennålen åkt ur. Fördelen med Redsense är bl.a.:

  • Då systemet är konstruerat för att avge larm endast vid blodupptäckt är antalet falsklarm väldigt få.
  • Det finns inga elektriska kretsar nära det öppna såret, vilket innebär att risken för hjärtarytmier elimineras (dvs. ojämn hjärtrytm).
  • Samtidigt som Redsense räddar liv och lidande kan sjukvården undvika stora kostnader relaterade till skadade eller avlidna patienter.

Det kan tilläggas att i kliniska prövningar, utförda på ett antal sjukhus i Europa, erhölls ett studieresultat som visade på 100 % produktfunktionalitet, dvs. Redsense upptäckte samtliga vennålsutdragningar. Samtidigt var antalet falsklarm mycket få.

Vi förstår det som att Redsense har anpassats till att följa en ny branschstandard och kan integreras med de flesta dialysmaskinerna på marknaden. Kan du berätta lite mer om detta och vad det kan innebära för Redsense Medical?

Kort sagt innebär det stora möjligheter för oss. Redsense har anpassats så att systemet enkelt kan integreras i dialysmaskiner genom att ansluta med en kabel till en port. Det skulle resultera i en dialysmaskin som helt överensstämmer med branschstandarder för dialysmaskiner (IEC 60 601-2-16). Det är också tänkbart att Redsense helt skulle kunna integreras i dialysmaskinen genom en s.k. produktbundling. Det kan innebära goda försäljningsmöjligheter.

Ett exempel är integreringen med Nikkiso dialysmaskin vilken har verifierats enligt standarden IEC PAS 63023 för användning tillsammans med produkten Redsense. När Redsense upptäcker eventuellt blodläckage stängs maskinen av automatiskt, vilket har uppenbara säkerhetsfördelar. Nikkiso:s dialysmaskin tillsammans med Redsense är den första dialysmaskin som validerats enligt IEC PAS 63023.

Vad kommer vara Redsense Medicals främsta fokusområde under resterande del av 2017?

Bygga distributionen inom Europa och fortsätta hålla tryck på marknaden i USA.

Om 5 år, vart ser du att Redsense Medical är då?

Troligen har vi nått ett stabilt positivt kassaflöde på vår befintliga business och har startat samarbeten med en eller flera signifikanta partners för nytt affärsområde byggande på vår teknologi.

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Genom att använda sig av Redsense kan sjukvården spara pengar genom att olycksfall kan undvikas. Problemet idag är att man tittar och gör beräkningar på kliniknivå och lyfter inte blicken för att se helhetsbilden. Sjukvården, konservativ och trögrörlig som den är, arbetar generellt med ansträngda budgetar och tyvärr spelar ibland pengar större roll än att patienter överlever. Beslut måste därför komma från högre instanser, som politisk nivå, som styr sjukvården mot en mer patientsäker produkt som Redsense. Vi kommer därför bl.a. arbeta med att bearbeta sjukvårdssystem, politiker och offentliga sjukvårdssystem med övergripande ansvar för hur budgeten används.

Kan du nämna tre anledningar till varför Redsense Medical är en bra investering idag?

  • Vi är ett av få svenska medtech-bolag med en så pass välutvecklad produkt som Redsense, har ett redan etablerat distributionsnätverk och faktisk försäljning på plats. Med andra ord är vi redan på marknaden, både i Europa och USA. När väl branschen börjar öka sina investeringar i säkerhetssystem för dialysbehandling är vi troligen det mest attraktiva valet på en global marknad.
  • Redsense är den första och hittills enda produkt på marknaden som korrekt upptäcker vennålsutdragningar. Det ger hos en unik möjlighet att ta en stor andel av denna nischmarknad.
  • Vi tror att inom ett par år kan Redsense ha blivit Standard of Good Care (CMS), och därmed en integrerad del av en dialysbehandling.

    Läs mer om Redsense Medical