MedicPen VD-intervju2017-10-12

I och med MedicPens emission så har vi samtalat med VD Fredrik Westman.


För de som inte hört talas om MedicPen, kan du berätta lite om vad ni gör och vilka problem er produkt löser?

MedicPen är ett medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom digitaliserad medicindispensering. Bolagets patenterade teknik möjliggör förbättrad följsamhet och övervakning av patienters medicinintag, företrädesvis i hemmet, något som är kritiskt för att bibehålla hög patientsäkerhet och effektiv medicinering. Vår huvudprodukt, Medimi®Smart placeras hemma hos patienten, framför allt äldre personer som varje dag ska ta ett flertal mediciner. I regel kommer en sjuksköterska eller hemtjänstpersonal hem till patienten för att lägga tabletterna i en dosett. Detta förfarande har visat sig ha stora brister, det blir helt enkelt fel. Vidare tenderar många att glömma bort att ta sin medicin och vården och anhöriga känner inte till att medicineringen inte fungerar. I många fall leder felmedicineringen till att patienten blir inlagd på sjukhus helt i onödan. Med vår lösning packas medicinen i magasin på ett apotek, körs ut till patienten och placeras i Medimi®Smart. Medimi®Smart kommunicerar med journalsystemet och håller reda på läkarens ordination, talar om när det är dags att ta sin medicin och loggar medicineringen. Det innebär att till exempel anhöriga, läkare och äldreomsorgspersonal kan se om patienten tagit sin medicin enligt läkarens ordination. Medimi®Smart förbättrar alltså följsamheten och ökar tryggheten hos patienterna vilket patienter på Bornholm vittnar om.

Kan du berätta lite mer om era insatser i Danmark och hur dessa väntas fortsätta framöver?

Inför introduktioner i Europa och USA tror jag det är en oerhörd styrka om vi kan etablera oss i Danmark. Jag upplever att de danska kommunerna inte bara är nyfikna utan också är modiga när det gäller ny teknologi. Och upphandlingen som genomfördes av ett antal kommuner och som vårt konsortium vann har väckt stort intresse i andra kommuner. Den lösning som vi erbjuder kommunerna tillsammans med IT-bolaget CareConsult A/S och Falck Danmark anses vara innovativ och användbar och inte minst förbättra patientens medicinering och spara pengar åt samhället på grund av minskad felmedicinering. Förutsättningarna är alltså mycket goda i Danmark så målsättningen är att anställa ytterligare en person i början av 2018 så att vi kan bearbeta alla intressenter.

Hur kommer MedicPen ändras framöver med dig som ny VD?

Jag tar med mig erfarenheter från andra medtech-bolag och inte minst från bolag som befinner sig i förhållandevis tidigt skede. Framför allt måste vi arbeta utifrån tre principer. För det första att vara strukturerade och metodiska, för det andra besätta bolaget med rätt personer och för det tredje fokusera. Att vara strukturerad och metodisk innebär att vi måste vara noggranna och inte ta några genvägar som i slutändan kostar tid och pengar och leder till onödiga nyemissioner. Insikten om att vi är ett företag som erbjuder en medtech-produkt är viktig eftersom kraven är enormt höga. Detta måste alla vi som är involverade i bolaget ha stor respekt för. Vi måste leverera vårt absolut bästa varje dag och i varje situation. Och för att leverera bra resultat så måste man involvera personer med rätt kompetens och inställning. Den tredje principen innebär att de personer som arbetar i bolaget får arbeta fokuserat istället för att tvingas jonglera med för många bollar. Vi är ett litet bolag med stora ambitioner och för att lyckas måste man inse att det inte går att bedriva verksamhet i flera olika världsdelar samtidigt. Vi måste ta ett steg i taget. Men gör vi rätt så har bolaget mycket goda förutsättningar att lyckas.

Hur bedömer ni att investeringsbehoven i produktutveckling ser ut i dagsläget och framöver?

Vi är i slutskedet av utvecklingen av den version av Medimi®Smart som ska levereras till de danska kommunerna på Jylland och CE-märkning av Medimi®Smart är att vänta innan årsskiftet. Så några större investeringar i denna version är inte att vänta. Nu ska Medimi®Smart ingå en den testfas som startar vårt projekt i de Nordjylländska kommunerna och resultaten från denna fas ska vi implementera i nästkommande version som påbörjas under nästa år. Det väsentliga är hela tiden utveckla men också låsa versionerna så att man inte hamnar i en situation där bolaget bara utvecklar och därmed inte har en säljbar produkt. Detta innebär att vi kommer att lägga en del pengar på att utveckla nya versioner där vi lägger till funktioner som efterfrågas och bidrar till att produkten ligger i framkant.

Hur ska ni lyckas penetrera den amerikanska marknaden? Hur ser strategin ut?

Det gäller att vara metodisk och strukturerad, låta rätt personer göra jobbet och fokusera. Bland annat måste vi arbeta med myndighetsgodkännande, men även viss teknisk anpassning kommer att krävas. Vi har också tagit in en person i bolaget som har erfarenhet av att hantera frågeställningar kopplade till en introduktion i USA. Och slutligen, vi börjar arbete med en introduktion i USA när vi är trygga med processen i Danmark. När vi väl kommit en bit så har vi erforderliga kontakter i USA, bland annat en distributör som länge aviserat intresse för Medimi®Smart.

Kan du nämna 3 anledningar till varför MedicPen är en bra investering på såväl kort- som lång sikt?

Vi har en produkt som jag vågar säga är unik, Medimi®Smart, och som röner stort intresse och nyfikenhet men även sålts till några kommuner i Danmark som efterfrågade en innovativ lösning inom medicinering. För det andra verkar vi inom ett område som är enormt hett, nämligen e-hälsa men som även tangerar det man kallar m-hälsa, det vill säga mobile health. För det tredje befinner vi oss just nu i ett läge där det under de närmaste månaderna kan komma ett intressant nyhetsflöde.

Var befinner sig MedicPen om 5 år?

Om fem år är MedicPen en etablerad aktör inom e-hälsa och medicindispensering, känd för sin högteknologiska systemlösning som bidrar till att minska felmedicinering och minskade samhällskostnader.

Läs mer här:
MedicPens hemsida
Anmälningssedel
Prospekt
Teaser
Video

 

Intervjun är gjord i samarbete med MedicPen och vi på Analyst Group har mottagit ersättning.