Inhalation Sciences Sweden VD-Intervju2017-06-26

Inhalation Sciences Sweden är aktuella med börsintroduktion på Aktietorget under tredje kvartalet 2017. Analyst Group har gjort en intervju med VD Fredrik Sjövall.

“Vi är ett av ytterst få bolag i vår nisch som sitter på en unik och banbrytande lösning för att bättre kunna karakterisera inhalerbara ämnen och substanser.”, Fredrik Sjövall, VD Inhalation Sciences Sweden.

För de som inte tidigare har hört talas om Inhalation Sciences Sweden, kan du berätta om vad Bolaget gör?
Vi utvecklar och säljer laboratorieinstrument för att mäta effekterna av partiklar i våra lungor. Det kan handla om både läkemedel och miljöfarliga ämnen som vi får i oss genom inandning eller inhalation.

Kan du kortfattat beskriva produkterna PreciseInhale och LaminarPaces huvudfunktion?
PreciseInhale är ett instrument som säkerställer att det material eller ämne som skall administreras till lungan är av den kvalité som önskas och att det doseras i exakt den mängden man avser. I tekniska termer ett kombinerat aerosolgenererings- och precisionsdoserings instrument.

LaminarPace är en spray-tork vilket betyder att den används för att framställa små mängder torra pulver, tex läkemedelssubstanser. Dessa pulver kan i nästa skede användas för att genomföra t.ex. inhalationsexperiment.

Vilka trender bedömer du kommer att öka efterfrågan på respektive produkt?
De växande problemen med luftföroreningar driver forskning och utveckling inom flera områden där vår utrustning är applicerabar. Det kan dels handla om att förstå och karakterisera de hälsofarliga effekterna av partiklar vi andas in men det handlar också om att snabbare och effektivare kunna utveckla läkemedel mot tex Astma och KOL.

Vilken är er adresserbara marknad och hur stor bedömer ni att denna är?
Inhalationsmarknaden beskrivs som en nisch-marknad. Vår egen marknadsundersökning pekar på ett behov av fler än 3 000 PreciseInhale bland forskande och utvecklande bolag och akademier runt om i världen. Detta kan omsättas i en adresserbar marknad på över 7 miljarder.

Vad är det som gör Inhalation Sciences Sweden position på marknaden unik?
Vi är ett av ytterst få bolag i vår nisch som sitter på en unik och banbrytande lösning för att bättre kunna karakterisera inhalerbara ämnen och substanser. PreciseInhale är inte bara en produkt utan också en plattform som har applikationsområden från studier på celler hela vägen till kliniska försök på människa. Detta gör att vi har potential att väsentligt korta ned ledtiderna för att utveckla ett nytt läkemedel vilket i sin tur kan innebära miljarder i intjäning för läkemedelsindustrin.

Var bedömer du att Inhalation Sciences Sweden kommer att befinna sig om 5år?
PreciseInhale kommer om 5 år vara på god väg att ha etablerats som ett standardinstrument på alla ledande akademier och läkemedelsbolag runt om i världen. Med många installerade enheter kommer Inhalation Sciences också att ha betydande och stabila intäktsströmmar från en växande eftermarknad.

Om 5 år är också min förhoppning att LaminarPace kommersialiseras av en större aktör och att detta har bidragit till att skapa ytterligare värde till våra aktieägare.

Kan du kortfattat beskriva Bolagets största utmaningar på kort, respektive lång sikt?
I vår bransch är det avgörande att förankra en ny produkt eller metod bland pionjärer, opinionsbildare och inte minst i vetenskapliga tidskrifter. Detta är en långsiktig process som kräver rätt partners och kunder i ett tidigt skede av kommersialiseringen.

På lite längre sikt kommer det att bli avgörande att hitta rätt försäljningskanaler för våra produkter. Vår marknad är global och vi kommer att vilja nå ut till kunder över hela världen. Att organisera detta kommer att bli avgörande för hur snabbt vi lyckas växa och hur stora vi blir.

Ge tre stycken anledningar till att en investerare skall investera i Inhalation Sciences Sweden

  • Vi är ett fokuserat lab-tech företag som utvecklar och säljer världsledande och unika laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa.
  • Vi har en bevisad produkt (CE märkt) och affärsmodell med tidiga intäkter från pilotkunder och Key Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren.
  • LaminarPace har nyligen spunnits ut i ett eget bolag vilket gör att vi nu kan kommersialisera båda våra produktkoncept parallellt. För aktieägare innebär detta både riskspridning och potentiell uppsida.

 

 

Mer Infomration

För mer information om Bolaget Inhalation Sciences Sweden

Email Analyst Group (AG Equity Research AB): info@analystgroup.se.

Denna intervju är på uppdrag av Bolaget Inhalation Sciences Sweden. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra intervjun

Korrigeringar:

29-6-2017: Inhalation ska noteras på Aktietorget, ej Nasdaq First North