Hoylu VD-Intervju2017-08-02

Hoylu är ett mjukvarubolag som erbjuder smarta kontorslösningar. Erbjudandet ger kunden möjligheten att kombinera bl.a. interaktiva väggar, touch-paneler och smarta pennor för att excellera kontorets kommunikation och effektivitet.

“Vi har idag starka produkter, ett starkt team och goda referenser från världsledande företag”, Stein Revelsby, VD för Hoylu.

För de som inte tidigare har hört talas om Hoylu, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Hoylu grundades hösten 2016 och består idag av cirka 30 personer. Verksamheten bygger på mer än 10 års forskning om User Interface Design och ett bolag som heter We-inspire GmbH från ett universitet i Österrike. Hoylu har sitt huvudkontor i Sverige med en liten kärna av personer som tidigare arbetat på Anoto. Via personliga kontakter så etablerade vi ett mjukvaruteam i Seattle som tidigare byggt lösningar för stora bolag som Carnival, Disney m.fl. Hoylu utvecklar och säljer mjukvara för collaboration och Hoylu Inspiration Suite är en plattform för ideation och knowledge management. Vi inriktar oss på B2B-försäljning och säljer direkt till stora globala företag samtidigt som vi bygger ett nätverk av återförsäljare och partners.

Vi förstår att marknaden inom Creative Collaboration förväntas växa framgent. Vilka möjligheter ser du för Hoylu i denna marknad?

Vi ser ett stort behov för digital omvandling, särskilt vid hanteringen av ostrukturerade data (idéer, skisser, ritningar, bilder, videos, anteckningar m.m.) där du kan spara mycket tid och öka produktiviteten i möten, teamarbeten, projektarbeten, planeringsprocesser och vid produktutveckling. Det kan vara lokalt men också i miljöer där man arbetar med team eller personer som befinner sig på olika platser och kommunicerar via ljud- och/eller videokonferenser. Vi har idag starka produkter, ett starkt team och goda referenser från världsledande företag. Genom partnerskap med några av världens största hårdvarubolag (NEC, och fler på gång), ett globalt nätverk av återförsäljare, god dynamik och högt tempo så arbetar vi för att Hoylu ska ta en ledande position i denna marknad.

Ni har förvärvat HuddlewallTM från Scalable Display Technologies. Kan du berätta mer om vad HuddlewallTM är för något?

Huddlewall är stora interaktiva vägglösningar med projektorer som idag använder sig av Anotos teknik för att skriva på stora ytor. De största väggarna som vi levererat är tio meter breda och levererades till ett sjukhus i Norge (Tønsbergprosjektet) och till Office of the Future i Dubai. Väggarna ger en fantastisk översikt över stora mängder data och innehåll. Hoylu Inspiration Suite kan användas som stand-alone-applikation eller tillsammans med tredje parts applikationer för projektarbete eller planering, t.ex. BIM360 i byggbranschen. Vi gjorde förvärvet för att få ett team av säljare i Boston med rätt bakgrund och erfarenhet samt för att komma igång snabbt med en produkt som redan är paketerad och testad. Framöver ser vi också stora möjligheter att kombinera Hoylus Inspiration Suite med stora Huddlewall’s byggda med olika typer av displaytekniker.

 

Ni har talat om utvecklingen av Smart Office Solutions. Kan du berätta mer om vad detta innebär?

Vårt team i Seattle har lång erfarenhet från tidigare arbeten med att leverera Internet-of-Things-lösningar till bolag som Disney (”Disney Magic Band”) och Carnival (”Ocean Project”) och vi ser liknande möjligheter inom Smart Office och Smart Buildings. Bolag arbetar för optimal resursallokering i projekt, utformning av effektiva kontor, tidseffektiva möten, insamling av Big Data m.m. Hur stor del av mötestiden brukar försvinna till följd av exempelvis strul med uppkoppling och teknikanslutning? Man vill att det ska ske smidigt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Amazon Echo (”Alexa”), Philips Hue och Ring är bra exempel på Home Automation. När jag går in i ett möte så vill jag att ljudet, videon och skärmarna jag använder ska vara anslutna och fungera. Jag vill kunna komma åt mina dokument och mitt material enkelt om det ligger i Dropbox, One Note eller Google Docs samt kunna skapa, dela, lagra och överföra data utan att vara låst till ett operativsystem eller en specifik plattform. Smart Office Solutions innebär att arbetsdagen blir enklare och mer intuitiv för de anställda oavsett var de befinner sig, samt ger en bättre överblick, kontroll och produktivitet för ledningen och företaget.

Vilka typer av företag och sektorer anser ni idag vara särskilt intressanta att adressera med era produkter och lösningar?

Vi ser stora möjligheter i många branscher men har valt att fokusera på byggbranschen som består av ett stort ekosystem av allt från arkitektur, planläggning, projekt och konstruktion till visning samt försäljning. Det är en stor bransch med lokala och globala aktörer med hög aktivitet och ett stort behov av digitalisering.

Vad kommer vara Hoylus främsta fokusområde under resterande del av 2017?

Etablering av återförsäljare och strategiska partners, speciellt på hårdvarusidan.

Om 5 år, vart ser du att Hoylu är då?

Vi har stora ambitioner och håller ett högt tempo. Vi arbetar för att Hoylu ska bli en ledande aktör i en marknad som förväntas vara värd 8 mdUSD om några år. Vi kommer fokusera på kostnadskontroll och organisk tillväxt, samtidigt som vi vill skapa förutsättningarna för att kunna skala upp vår verksamhet snabbt.

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Att sprida informationen om Hoylu och våra produkter i Hoylu Inspiration Suite. Vi arbetar med marknadsföring och positionering för att göra det enklare för våra kunder att lära känna och komma igång med våra produkter. Vi har en mycket hög hit rate när potentiella kunder inser vad vi kan göra för dem.

Kan du nämna tre anledningar till varför Hoylu är en bra investering idag?

  • Hoylu består av ett bra team och erbjuder marknadsledande produkter.
  • Vår adresserbara marknad är omfattande i storlek.
  • Dagens värdering är låg.

Mer information om Hoylu

För mer information om Bolaget: http://hoylu.com/

Se Hoylu’s Strategy Update July 2017 – video.