Greater Than VD-intervju2017-08-25

I samband med att Greater Than publicerade sin rapport för det andra kvartalet 2017 (2017-08-24) har vi pratat med Liselott Johansson, VD på Greater Than. 

Greater Than tilldelades Världsnaturfondens (WWF:s) utmärkelse Climate Solver 2017. Har ni märkt positiva effekter från detta när ni är ute och talar med kund?
Responsen har varit mycket positivt från både konsument oh försäkringsbolag många vill uppenbarligen förknippas med miljö och klimatsmarta bolag.

Vilka möjligheter ser ni med att ingå i Energimyndighetens och Business Swedens företagshubbar i San Francisco och London?
Möjligheterna är fantastiska:
1. För vi skulle inte ha råd att göra det annars
2. Med den lokala kunskapen och Business Swedens kredibilitet så får vi fram bra beslutsunderlag
3. När vi sedan ska ut på marknaden så har Business Sweden ett kontaktnät som gör att vi kommer in där vi önskar.

Greater Than har närvaro både i och utanför Sverige idag. Utöver nuvarande marknader, vilka nya länder ser ni som särskilt intressanta att expandera till?
Vi gör ingående analyser för att bedöma länder. Med den kunskap som Business Sweden har så ligger UK och USA närmast till hands.

Ni har i samarbete med försäkringsbolag tagit fram s.k. white label-produkter. Kan du utveckla vad ni menar med white label?
Vi levererar hela vår digitala försäkring som en turn key lösning, dessutom brandat med kundens design och produktnamn. Detta innebär att ett traditionellt försäkringsbolag kan bli digitalt på några veckor och därmed kunna tillhanda hålla försäkringar med individuell prissättning och per biltur.

Enerfys lösning bygger på Artificiell Intelligens (AI). Kan du berätta mer om vad det innebär?
AI innebär att man letar mönster i sensordator och med hjälp av 250 miljoner referensprofiler, känner Enerfy igen ett körbeteende och dess riskprofil. Enerfy har övergått till Deep Learning vilket innebär att vi har flera nivåer av AI som ställer frågor utifrån olika perspektiv till samma databas med 250 miljoner referensprofiler. Så baserat på realtidsdata kan vårt AI sätta priset individuellt, per biltur.

Vad ser du mest fram emot under hösten 2017?
Fler kunder, fler kontrakt, fler produkter och distributionskanaler.

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Den tekniska plattformen benämns som Enerfy, vilken möjliggör att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.

Läs hela delårsrapporten här.

Läs Analyst Groups analys på Greater Than här.

Mer information om Greater Than här.