Fram^ VD-intervju2017-09-19

Inför stundande analys och notering slog vi oss ner för en intervju med Fram^s VD Max Bergman.


För de som inte tidigare har hört talas om Fram^, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden – företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams.

Fram^ Venture Builder grundar och bygger bolag baserat på ett systematiskt urval av affärsmodeller med ”proof of concept” från andra geografier och har utvecklat en beprövad metodik och process för bolagsbyggande, vilket skiljer sig signifikant från traditionell venture capital.

Fram^ bygger utvecklingsteam av väl testade topptalanger inom IT-utveckling och för kunder som är intresserade av att jobba långsiktigt. Fram^ fokuserar på en samarbetsmodell som ligger utanför IT-utvecklingsindustrins traditionella fokus på projektbaserade samarbeten och givet sitt fokus på topptalang konkurrerar Fram^ inte bara med pris utan även kvalitet.

Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader.

Ett av era affärsområden innefattar Venture Building (VB). Kan du berätta mer om eventuella fördelar med VB jämfört med t.ex. Venture Capital (VC)?

Den traditionella Venture Capital-modellen har med minoritetsägande, lägre kontroll och generellt passiv inställning till sina investeringsbolag visat sig än mer ineffektiv i tillväxtmarknader som till exempel Sydostasien. Detta eftersom det generellt sett råder lägre transparens i dessa marknader, är svårare att identifiera kompetenta grundarteam samt att dessa marknader är svårare att förstå sig på för en investerare som inte har sin bas i regionen. Venture Capital-bolag måste dessutom ofta konkurrera sinsemellan om attraktiva företag att investera i, vilket i sin tur ger dem mindre fördelaktiga villkor och prissättning. På Fram^ vänder vi upp och ner på Venture Capital-modellen och grundar istället portföljbolagen själva med hjälp av den långa erfarenhet vi har i ledningsgruppen samt en beprövad metodik och process för att skala upp nya bolag.

Kan du berätta mer om ert affärsområde Standing Teams och vad det innebär?

Fram^ bygger utvecklingsteam av väl testade topptalanger inom IT-utveckling och för kunder som är intresserade av att jobba långsiktigt. Fram^ fokuserar på en samarbetsmodell som ligger utanför IT-utvecklingsindustrins traditionella fokus på projektbaserade samarbeten med kund.

Fram^ bygger sina skräddarsydda IT-utvecklingsteam från grunden för varje enskild kund. Bolagets teknikkompetens spänner brett – hela vägen från klassisk webbutveckling till teknologier som ökat i popularitet på sistone (till exempel node.js, Big Data och Artificial Intelligence). Primärt geografiskt fokus ligger i Nordeuropa (Skandinavien, UK och D.A.C.H).

Genom att fokusera på topptalanger konkurrerar Fram^ inte enbart med pris, utan även som högkvalitativ helhetslösning. Normalt är det ca 1,6 procent av ansökningarna till en roll hos Fram^ som tar sig igenom till slutgiltigt jobberbjudande.

Bolaget har idag två tech-hubbar med ingenjörer belägna i Saigon och Danang, Vietnam, med 50+ heltidsanställda vilket säkerställer ett stabilt kassaflöde från externa kunder och ett urval av topptalang till nystartade bolag inom affärsområdet Venture Builder.

Vad kommer vara Fram^s främsta fokusområde under resterande del av 2017?

Förutom den kanske största milstolpen för oss alla med en börsnotering, så kommer vi att arbeta med primärt två saker under 2017:

  1. Vi kommer att accelerera Standing Teams då vi ser mycket god potential inom IT-utveckling.
  2. Grundliga förberedelser i form av den investeringsprocess vi satt för de nya affärsmodeller till Venture Buildern som vi kan börja rulla ut under 2018.

Om 5 år, vart ser du att Fram^ är då?

Om 5 år tittar vi tillbaka på startskottet då vi noterades och en mycket stark tillväxt i aktieägarvärde därefter. Vi kommer att ha ett antal dotterbolag som i sig är välkända som individuella varumärken i sina respektive marknader och förhoppningsvis även internationellt.

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Att starta ett bolag från grunden är svårt, att starta 6-10 skulle kanske till och med anses vara mycket svårt. Samtidigt vet vi att den beprövade metodik för bolagsbyggande vi har arbetat fram, samt vår gemensamma långa erfarenhet av den här typen av verksamhet ger oss goda förutsättningar att lyckas med våra framtida dotterbolag.

Vi såg under finanskrisen för 10 år sedan hur integrerade och korrelerade både geografier och industrier var – så är även fallet idag. När väl världsekonomin möter nästa lågkonjunktur medför det alltid utmaningar, särskilt i tillväxtländer. Samtidigt är det ofta i sådana perioder man gör sina allra bästa långsiktiga investeringar.

Kan du nämna tre anledningar till varför Fram^ är en bra investering idag?

  1. Fram^ har redan en lönsam och mycket snabbt växande IT-utvecklingsdel.
  2. En redan beprövad Venture Builder som nu har förstärkts ytterligare med mycket erfarna och kompetenta nyckelpersoner inför kapitalanskaffningen.
  3. Ledningen har mycket lång erfarenhet, samt track record, av just den här typen av bolagsbyggande och i exakt de geografier som Fram^ kommer att vara verksam i.

 

Läs mer om Fram^ här

Läs mer om Fram^s notering här