Empir Group2018-05-30

I samband med Empir Groups emission genomförde vi en intervju med VD Lars Save

För de som inte tidigare har hört talas om Empir, kan du berätta lite mer om vilka ni är och vad ni gör?

Empir Group består av ett drygt 10-tal självständiga IT bolag från Luleå, via Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Jönköping och Göteborg är rikstäckande för projektledning och genomförandet av systemutvecklingsuppdrag. Vi arbetar i tre affärssegment. Solve som hjälper kunder att få fram kostnadseffektiva systemlösningar, såväl inom Java som .Net ramverken. Vi har egen produktutvecklingen inom bokningssystem och Telematik lösningar i vår produkt Portif ” Portal of Things” inom vårt segment Apply, samt service desk, drift och underhåll i segmentet Serve.

Sammanfattningsvis, Empir utvecklar IT-lösningar på uppdrag, vi applicerar vårt kunnande i egna produkter och vi driftsätter och underhåller och ger användarservice för egna, och andras, IT-system. Vi gör detta baserat på empirisk kunskap och erfarenhet d.v.s. ”Empir – IT kunskap genom erfarenhet”.

Kan du berätta lite mer om era olika affärssegment?

 • Operativt har vi Solve, vårt största segment och vårt grund DNA, ca 170 systemutvecklare och projektledare för IT framtagandet av kundspecifika kostnadseffektiva lösningar.
 • Vi har Apply som är vårt produktsegment, egna applikationer för närvarande två Portify, Portal of things, som är att vårt bidrag till den snabbt växande delningsekonomin och helst mobila sådana. Fördelning och bokning av resurser som skall användas av många. T.ex. fordonsflottor eller bilpooler där vi även inkluderar telematik lösningar, d.v.s. objekt data från mobila enheter och dess position och tillgänglighets status för att kunna bokas och släppas till en ny användare. Detta är en helt integrerad plattformslösning och vår egna utveckling. Vi lägger också den del investeringar på en bättre ”dropbox”-lösning med behörighetskontroll för företagsvärlden.
 • I segmentet Serve sköter vi applikationsdrift, service desk och underhåll för egen del och för externa kunder.

Hur ni ser på de olika segmentens utveckling framgent?

 • Vi kommer alltid vara stora inom Solve, det är vårt DNA vi är konsulter som på uppdrag hjälper kunderna att ta fram sina IT-lösningar. Det ger oss exponering och uppbyggnad av kunskap då våra duktiga medarbetare ständigt exponeras mot många olika problemställningar och IT-behov. Här ser vi fortsatt smärre förvärv för att komplettera vår geografiska teckning och kompetens breddning för att vara både trovärdiga och ett förstahandsval för kund.
 • Inom Apply handlar det om investeringar i ett mindre antal egna produkter för att öka förädlingsvärdet och därmed koncernens genomsnittliga lönsamhet. Vi siktar på att bli en ledande aktör inom delningsekonomin och de IT-stödsystem som krävs för att detta skall bli optimalt för de många aktörer som skall interagera här. Vi ser Apply som vårt organiska tillväxtområde, smärre teknologiförvärv och specialiserade utvecklingsresurser.
 • Serve segmentet har stordrifts-fördelar och här ser vi rena förvärv av affärsvolymer och marknadsandelar. Skalar på service desk med 24/7 support.

Skulle du säga att marknaden som Empir agerar på är konsoliderad eller fragmenterad i dagsläget?

Marknaden är stor och något överhettad, speciellt i Stockholmsområdet, varför vi aktivt helst försöker växa utanför Stockholm. IT.marknaden kommer nog alltid vara fragmenterad, det är lätt att med lite IT-kunskap sätta igång och vara leverantör i egen regi eller via egna småbolag. Det kräver väldigt lite kapital och det föder många enheter. Även skattesystemet gör det förhållandevis bättre att vara små och självständiga än att ingå i en större koncernstruktur. Jag tror inte det finns speciellt stora skaleffekter i att ha 1000 IT-konsulter att hyra ut istället förr våra 175 IT-konsulter. Snarare tvärtom, tror jag det är enklare få lönsamhet och utveckling med en halvstor konsultverksamhet än en industriell driven sådan. Dessutom är det hundra gånger roligare för konsulten att jobba i mindre enheter nära kunden än ingå en fabriksorganisation som de större enheterna kräver.

Hur bedömer ni era förvärvsmöjligheter för tillfället? Finns det fortsatt intressanta objekt eller börjar det bli svårare att hitta?

Eftersom strukturen är fragmenterad så finns det oändligt med målbolag, jag ser inga begränsningar därvid lag. Nya tillkommer hela tiden, inte minst sådana som tröttar på de större drakarna. Jag vet att Empir har en attraktiv modell för vårt förvärvsarbete. Vår distribuerade operativa modell ger stor självständighet, lagom stora operativa enheter där alla kan göra skillnad och synas för det man gör. Man kan behålla framgångsrika varumärken och man har ett eget utvecklingsansvar för sig egna affär. Vi tror och organiserar oss som småföretag i samverkan. Vi tror på det mindre företagets arbetssätt för kunden lokalt. Vi tror också på det stora företagets resurser och muskler och inte minst för en effektiv fördelning av det samlade resultatet och en trygg arbetsplats. Empir skall sköta de ”tråkiga” delarna av företagandet så att våra duktiga IT-specialister kan jobba med det roliga d.v.s. serva våra kunder och tjäna pengar. Med hjälp av ett noterat bolag på en riktig marknadsplats som Nasdaq Small Cap får även det lilla lokala IT-företaget tillgång till kapitalmarknaden på ett helt annat sätt än att vara onoterad med endast ”family and friends” som finansiärer. Vem skall köpa dessa aktier?

Vilka egenskaper letar ni efter gällande förvärvsobjekt?

 • Som alltid ett affärstänk som kretsar kring att ge kunden service och lösa kundens problem till rätt pris och i rätt tid.
 • Det vi gör kan många tusen göra bara i Sverige, visserligen är vi alla som individer unika men i stor har vi inget riktigt unikt att erbjuda. Då blir det service, engagemang och effektivitet vi måste leta efter och det finner man enklare i de mindre bolagen.
 • En bra storlek ute i landet där vi helst växer är 25-50 MSEK i omsättning, mindre hårdvara och helst mestadels i system och applikationsutveckling.

Hur arbetar ni för att inte tappa nyckelpersoner i förvärvade bolag?

Vår strategi att behålla lagom stora lokala enheter med hög grad av självbestämmande, vilket jag tror är bästa sättet för att skapa engagemang och att bli sedd, vilket är den enskilt viktigaste faktorn. De flesta vill kunna gör en skillnad i sitt arbete och bli sedda för detta och få erkännande för att man gör något bra. Vi är noga på att behålla framgångsrika miljöer och varumärken med sin egna identitet. Notera att endast moderbolaget och våra segment får använda namnet Empir! De operativa bolagen väljer det namn som dom anser dom kan tjäna mest pengar på.

Jag tror alltså att vår operativa struktur är en bra modell för att behålla de som vill göra något och utvecklas, samtidigt som man kan få den trygghet och resurstillgång som finns i det större noterade bolaget. Vi skulle aldrig ändra en framgångsrik identitet eller kultur bara för att vi eventuellt har köpt in den. Det blir som att skjuta sig i foten och laga något som inte är trasigt.

Om 5 år, vart ser du att Empir är då?

Fem år är en lång tid, men vi har en plan fram till 2021 innebärande en koncern om ca 500 MSEK i storlek med relevant IT-verksamhet under ett gemensamt moderbolag.

 • Vi skall komplettera vårt konsultdrivna DNA med fler egna produkter för ökad lönsamhet och bättre stabilitet i koncernen. Här ser vi en organisk tillväxt inom perioden om 50-100 MSEK.
 • Vi ser att vi skalar bra med nya affärer inom applikationsdrift och service desk varför detta skall minst svara för 100 MSEK i nya volymer.
 • Resultatet av detta innebär en 500 MSEK stor koncern som är bättre balanserad än dagens, avseende olika inkomst och resultatströmmar som ger oss mer täckningsbidrag till koncernen och våra aktieägare, och därmed en stabilare och mer lönsam total affär.

Kan du nämna tre anledningar till varför Empir är en bra investering idag?

 1. Baserat på utfall fjärde kvartalet 2010 som bekräftas i delårsrapport jan-mars 2018 så kan jag inte se annat än att bolagets erbjudande att teckna en ny aktie till 25.55:- är mycket prisvärt. Det blir inte billigare i min tid vart fall.
 2. Jag tycker att det vi har levererat från augusti 2015 till idag ett med ett börsvärde från 16 MSEK till dagens 90 MSEK, före nya pengar, i vart fall visare att vi inte är helt tappade bakom en vagn. Omsättningen har gått från olönsamma ca 30 MSEK 2015 till dagens lönsamma ca 280 MSEK. Jag tycker det visar att vi vet vad vi håller på med, och det ger aktieägare gamla som nya en möjlighet att investera i på bra villkor.
 3. Vi är en aktieägarvänlig inställd organisation, med tydliga finansiella mål och tillväxt med en utdelningspolicy om 60 % av vart års resultat. Dagens investering skall ge oss en kritisk storlek som organiskt skall kunna levererare betydande utdelningsbara medel varje år under lång tid oberoende av den korta konjunkturen.

Teckningsperiod: 28 maj – 11 juni 2018
Läs mer om emissionen

Teaser
Memorandum
Teckna online
Hemsida