Chordate VD-intervju2017-09-07

Inför uppdaterande analys efter kvartal två slog vi oss ner med Chordate Medicals VD Anders Weilandt för att få svar på lite frågor.


För de som tidigare inte hört talas om Chordate, kan du berätta kortfattat vad ni gör och varför ert system är bättre än traditionella behandlingsmetoder?

Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion – de har en icke-allergisk rinit (kronisk nästäppa). Det här innebär liknande symtom som för allergiker men utan inflammatorisk förklaring. Trots det behandlas de allt som oftast liksom förkylda eller allergiker med bland annat nässpray vilket på grund av kortvarig verkan i sin tur relativt snart kan leda till ytterligare bekymmer i form av överanvändning och problem med nässlemhinnorna. I vissa fall genomförs kirurgiska ingrepp vilka även de har sina begränsningar i långvarig effekt.

Chordate är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat ett produktsystem för en nervstimulerande behandling av de 10-20 procent av befolkningen som idag lider av andningsbesvär i form av kronisk nästäppa. Chordates unika produktsystem använder vibration som antas stimulera nervsystemet vilket möjliggör långtidsverkande sammandragning av blodkärlen i nässlemhinnan, och till följd av detta underlättad luftpassage i näsan. Behandlingen kan efter inledande läkarundersökning enkelt utföras av läkare eller sjuksköterska och kan vid behov återupprepas några gånger per år. Patienten behandlas i genomsnitt cirka två gånger per år vilket bryter den onda cirkeln som inte sällan daglig dosering av nässpray innebär. Hittills har inga negativa bieffekter efter behandling noterats. Chordates produktsystem är väldokumenterat, CE- märkt och har bra patentskydd.

Vad ser du mest fram emot och vilka är de viktigaste milstolparna att uppnå under hösten 2017?

Vår inriktning på medellång sikt är att etablera stabil försäljning i Norden, UK och Mellanöstern. Detta gör vi i huvudsak genom lokala distributörer. Därför har vi tecknat ytterligare två exklusiva distributörsavtal, dels med Intramedic A/S avseende den danska marknaden, och dels Medicare AS för Norge.

Styrelsen har även beslutat att Chordate den 13:e september öppnar egen klinik i anslutning till vårt kontor i Kista, där kommer vi att behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd vårdpersonal. Resultatet av denna aktivitet kommer att följas upp och rapporteras i kommande kvartalsrapporter. Projektet kommer att noggrant utvärderas av styrelsen innan fortsatt utrullning.

Vidare är den randomiserade och placebokontrollerade kliniska studie av KOS-behandling för förebyggande av migrän, som fått delfinansiering av VINNOVA, nu färdig-planerad och patientrekrytering kommer påbörjas vid fyra välrenommerade kliniker i Tyskland. Första patient väntas gå in i studien direkt efter nyår 2018.

Sammantaget ser vi fram emot en händelserik höst och vinter.

Hur skiljer sig Chordate under din ledning i jämförelse med tidigare?

Den medicinska och därmed kommersiella potentialen med en enkel och medicinfri folkhälsobehandling av det här slaget är identisk med tidigare. Nu står vi inför just kommersialisering och det är uppdraget jag fått utan jämförelse med tidigare ledning som hade sitt uppdrag.

Vad bedömer du som den största risken i dagsläget?

Chordate står i skiftet mellan utvecklingsfas och lanseringsfas vilket liksom för alla bolag medför risker. Nu har vi en unik, väldokumenterad och välskyddad teknik och vi har engagerade och bevisligen långsiktiga ägare som förstår marknadsprocessen vilket är en förutsättning under kommersialiseringsfasen.

 

 

 

 

Hur ser Chordate ut om 5 år?

Vi hoppas givetvis att vi är ett betydligt större bolag om 5 år men vi lämnar inga prognoser mer än vad vi löpande kommer avrapportera.

Kan du nämna 4 anledningar till varför Chordate är en bra investering på såväl kort- och lång sikt?

Jag kan bara konstatera att vi med vår unika produkt adresserar en betydande och viktig marknad för personer som idag står utan effektiv behandling. Hur vi utvecklas som investering får marknaden avgöra allteftersom vi avrapporterar framsteg.

Varför valdes just Tyskland och för den kommande studien för förebyggande av migrän? När försäljning initialt riktas mot Norden, UK och Mellanöstern.

Den produkt som är CE-märk och som marknadsförs idag är för indikationen icke-allergisk-rinit (nästäppa). Vårt marknadsfokus följer vår analys av de för oss tillgängliga marknaderna med tydligast respons. För Chordates del så är sedan tidigare studier Tyskland väl inarbetat när det gäller migrän och forskning runt huvudvärk. Vårt nätverk av duktiga kliniska prövare som redan har god förståelse för vår behandling är en stor tillgång i upplägget av denna studie. Vi uppfattar dessutom Tyskland som en mycket intressant potentiell marknad för den här typen av behandling av huvudvärk.

Kan du beskriva fördelarna med att öppna en egen klinik?

För oss är det viktigt att själva ha nära kontakt med kunderna när vi nu beslutat att pröva en alternativ affärsmodell i större omfattning. Att själva driva klinik kommer ge oss värdefull information när vi utvärderar förutsättningar och metodik för fortsatt etablering av kliniker i egen regi.

Hur planerar ni att marknadsföra behandling vid kliniken?

Vi avser primärt att marknadsföra oss via sociala media.

Läs mer om Chordate Medical

Läs vår tidigare analys av Chordate Medical