Camanio Care VD-intervju2017-08-15

Det spännande välfärdsbolaget Camanio Care är väl positionerade för en digitalisering och robotisering inom vård och omsorg. I en intervju med VD Catharina Borgenstierna framgår det att bolaget, som erbjuder innovativ välfärdsteknik för vård och omsorg, är unikt positionerade för att dra nytta av en tillväxt inom den ”digitala omsorgen”.

Camanio Care kommer vara världsledande inom välfärdsteknik (Virtual Care) och den “digitala omsorgen”. Vår vision är att vara den största aktören inom robotik och IT-lösningar för omsorg i hemmet och på vårdboenden – Catharina Borgenstierna, VD.

För de som inte tidigare har hört talas om Camanio Care, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Camanio Care är ett innovativt robotik- och hjälpmedelsföretag inom vård- och omsorg. Vi erbjuder produkter, tjänster och utbildningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Våra innovationer kommer från personer med behov, forskare och vårdpersonal. Alla våra lösningar syftar till att stärka livskvalitén i vardagssituationer för dem som behöver stöd. Vi finns representerade via distributörer i Europa och Asien i mer än 10 länder. I Sverige och USA har vi sammanlagt 14 medarbetare som arbetar inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring.

Hur ser er go-to-market strategi ut?
Camanio Care har en organisation som driver forskning, utveckling samt en organisation som driver försäljning. I de flesta länder har vi valt att samarbeta med distributörer som redan har upparbetade sälj- och marknadskanaler men i de länder som vi har egna bolag har vi en egen säljorganisation. Utveckling, test och återkoppling från kunder går lite snabbare i de länder där man själv ständigt är ute och pratar med kunderna, därför är det viktigt för oss att ha en egen säljorganisation i våra nyckelländer som Sverige, USA och Kina. I samband med produktförsäljningen erbjuder antingen vi eller våra distributörer utbildning, installation, kvalitetsuppföljning m.m..

”Vi kommer varje kvartal att bjuda in till investerarträffar där man själv kan se produkterna och hur de fungerar”

Vi förstår att ni ser stor potential i den kinesiska marknaden. Kan du berätta varför just Kina är en intressant marknad för era produkter och lösningar? 

Kina är väldigt intressant av flera anledningar:

  • Kina har en mycket snabbt växande andel äldre. Många av dessa äldre bor inte tillsammans eller i närheten av sina barn vilket gör att de behöver hjälp från samhället eller köpa tjänster. Många köper också både produkter och tjänster privat.
  • Marknaden i Kina är väldigt öppen, nyfiken och intresserad av ny teknik. Robotik är del av de övergripande långsiktiga planerna som ett satsningsområde både politiskt men även ekonomiskt.
  • Det finns kapital och entreprenörskap i Kina, en stark vilja att hitta nya lösningar och att snabbt komma fram med dessa.
  • Sedan är ju Kina en av världens största och viktigaste länder befolkningsmässigt och ekonomiskt vilket också självklart är intressant för Camanio.

Under första halvåret 2017 inledde ni samarbete med både kinesiska Zhongrui Funing Robotics och amerikanska On With Life. Vilka möjligheter ser du för Camanio Care i dessa samarbeten?
Vi har valt att samarbeta med ZFR som har ett unikt intresse för kombinationen av den mänskliga omsorgsbehoven och robotiken. ZFR har ett starkt nätverk både politiskt och ekonomiskt, de har tillgång till stora produktionsanläggningar, säljnätverk och de investerar mycket i både sin organisation såväl som i framtida utvecklingsprojekt. För oss är det en ideal partner som vi har en mycket bra och nära dialog med redan idag.
ZFR har också ett nära samarbete med Robotdalen (Mälardalens Högskola) och Västerås Stad och kommer bygga upp en ”Robotdalen Öst” i Shenyang för att utveckla nya innovationer inom bl.a hälsorobotik. Tillsammans med ZFR har vi stora amibitioner för den kinesiska marknaden!

Amerikanska On With Life (OWL) är en mycket välrenommerad rehabiliteringsanläggning i USA och har ett starkt kontaktnät över hela USA. De arbetar med att kvalitetscertifiera andra rehabanläggningar, sprider forskning och kunskap inom neuro-området, deltar i framtagningen av nationella riktlinjer för exv. strokebehandling, utbildar och går i frontlinjen för mycket avancerade rehab-metoder. Vi samarbetar med dem som en referenskund, där de använder våra produkter och kvalitetsmätningar, ger oss återkoppling för eventuell anpassning till den amerikanska marknaden samt tar emot kunder som vill se och lära direkt från amerikanska användare.

Under våren skrev ni även ett avtal med Hongkong-baserade bolaget Take Point Healthcare Ltd., där bolaget tillsvidare har exklusiv försäljningsrätt av era produkter i Hongkong och Macau. Kan du berätta mer om vad som gör Take Point Healthcare till en bra distributionspartner?
Hong-Kong är bra del av Kina att börja arbeta med, det är en unik kombination av kinesisk kultur och befolkning med ett brittiskt hälsovårdssystem. Erfarenheterna från Hong-Kong förbereder oss inför nästa steg in mot övriga Kina. Take Point Healthcare är en entreprenörsdriven säljorganisation med ett mycket bra nätverk i regionen, våra produkter är viktiga för dem och de satsar mycket på utbildning och en stark serviceorganisation.

Vad kommer vara Camanio Cares främsta fokusområde under resterande del av 2017?
Vi kommer fokusera på säljstart, produktion och anpassning av Bestic till den kinesiska marknaden samt försäljning av Giraff som vi förvärvade under april. Giraff är idag del av ett stort EU-projekt “MoveCare”, som innebär stora möjligheter för nya spännande funktioner och produkter. Redan idag ser ett stort intresse från kunder i Sverige och internationellt som vi skall svara upp emot.

Om 5 år, vart ser du att Camanio Care är då?
Camanio Care kommer vara världsledande inom välfärdsteknik (Virtual Care) och den ”Digitala omsorgen”. Vår vision är att vara den största aktören inom robotik och IT-lösningar för omsorg i hemmet och på vårdboenden. Vi har utvecklat fler tekniska lösningar som stöd för att kunna klara sig självständigt för de viktigaste mänskliga behoven och om fem år snurrar hjulen snabbt i Kina :o)

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill vara om 5 år?
Välfärdsteknik är en ny marknad vilket medför utmaning. Utöver det så är utmaningen idag och även framöver hur snabbt marknaden kommer utvecklas. När blir kunderna redo att lägga sin order? När bestämmer sig kunderna för att satsa på teknikinvesteringar? Vi ser en stor skillnad idag jämfört med fem år tidigare då vi idag ser många tecken på en mognad hos kommuner och landsting att faktiskt lägga en budget för investeringar. Det är ingen tvekan om att det kommer att göras stora investeringar (eftersom det inte finns så många andra val för att hantera välfärdsutmaningarna), men däremot är det inte klart exakt vilken kommun eller landsting som blir snabbast.

En del av vår Go-to-Market strategi är också att ha upparbetade kanaler i de viktigaste länderna för att vara där när tillväxten tar fart. Vissa år leder Danmark investeringsligan, andra år är det UK eller Tyskland. Då finns Camanio på plats via en lokal organisation och är redo!

Kan du nämna tre anledningar till varför Camanio Care är en bra investering idag?

  1. Vi är inne på en mycket spännande resa som precis har börjat.
  2. Genom att investera idag kan man följa vår utveckling på nära håll och vi kommer varje kvartal bjuda in till vårt kontor på investerarträffar där man själv kan se produkterna och hur de fungerar.
  3. Våra lösningar berör oss alla som vill leva ett värdigt liv med god livskvalitet även som äldre!

 

 


Mer information om bolaget http://www.camanio.com/sv/
Camanio Care Investerarelationer http://www.camanio.com/sv/investera/