Ledningsintervjuer

2019-04-18

LightAir

Intervju med LightAirs VD Mikael Pérez.

2019-04-17

2Curex

Intervju med 2Curex VD Ole Thastrup.

2019-04-16

Recytec

Intervju med Recyctecs VD Göran Nylén.

2019-04-15

Serstech

Intervju med Serstechs VD Stefan Sandor.

2019-04-12

GoldBlue

Intervju med GoldBlues VD Andre Rodrigues.

2019-04-10

RootFruit

Intervju med RootFruits VD Anna Wallin Krasse.

2019-04-09

BiBBInstruments

Intervju BiBBInstruments VD Fredrik Lindblad.

2019-04-08

MoxieTech

Intervju med MoxieTechs VD Ronny Siggelin.

2019-04-04

Metacon

Intervju med MetaCons VD Chris Tornblom.