Insändaranalyser

Välkommen till insändaranalyser!

Vår vision är att skapa en digital plattform där vi presenterar information och investeringsidéer. Vårt mål är att skapa ett ökat intresse för aktier, det vi på Analyst Group brinner för. Vi skriver våra analyser för att belysa möjligheter och risker för ökad förståelse av mindre bolag, och nu vill vi möjliggöra detta även för våra läsare.

Därför har vi skapat insändaranalyser. Här kan du publicera dina mest framstående investeringsidéer som en egen aktieanalys, utifrån en mall vi framtagit.

Registrera dig för att skriva din egen aktieanalys för att låta andra få ta del utav din analys.

Registrera Logga in

2018-02-13

Transtema Group

Transtema är ett bolag som är verksamma inom fibermarknaden. Bolaget har sett en omfattande expansion under de senaste åren till följd av både förvärv samt en marknadstillväxt. Bolaget är väl positionerade för den kommersiella starten av 5G-marknaden med sitt helhetserbjudande. Transtema har även förutsättningar för en internationell expansion genom sitt samarbete med ÅF samt en skuldsättning som kommer tillåta förvärv framgent. Detta resulterar i en uppsida om 91,8 % för 2019E.

2018-02-13

Alcadon Group

Organisk tillväxt med exponering mot fibermarknad som estimeras växa CAGR 11.7 % 2016-2020 och 5G-marknaden som väntas växa CAGR 50.9 % 2020-2020, leder till att Alcadon kan växa framgent.

2018-02-09

Aspire Global

Fler avtal, lansering av sports-betting och geografisk expansion möjliggör stark tillväxt under 2018E

2017-12-15

West International

Omsättningstillväxt om 22 % under de tre första kvartalen 2017 med en EBITDA-tillväxt om 133 % indikerar på skalbar affärsmodell. Samtidigt har ett flertal partneravtal slutits med internationella betalningsleverantörer vilket indikerar på att en global expansion

2017-12-15

ZetaDisplay

Genom effektiv konsolidering av nyliggjorda förvärv, därmed marginalförbättringar samt starka marknadsutsikter estimeras ZetaDisplay växa i hög takt (omsättning om ca. 308 MSEK 2019E) och samtidigt upprätthålla en Adj. EBITDA-marginal om 20,4 %.

2017-12-15

VRG

Venue Retial Group är en ledande aktör i Norge och Sverige inom väskor och accesoarer. På grund utav tuff konkurrens i branschen av främst lönsamma e-handelsföretag såsom Zalando, ses nedsida i bolaget om 24,4 % för 2018E.

2017-12-15

NNH

NNH utvecklar och säljer kosttillskott och naturliga hälsoprodukter. Operationell hävstång i verksamheten skapar högre lönsamhet än peers, med uppsida 2019E om 72 %.

2017-12-15

Novotek

Novoteks förvärv av Kerrco automation förväntas under 2017E och 2018E driva bolagets tillväxt och marginaler. En satsning mot cybersäkerhet har möjligheten att slå igenom på bolagets omsättning, men historiken av låg organisk tillväxt talar emot bolaget.

2017-12-11

Wise Group

Wise group är ett konsultbolag som verkar främst på den svenska marknaden. Bolaget har visar på en stark tillväxtpotential historiskt och siktar på både organisk och förvärvsdriven tillväxt framgent.