Förtydligande av analytikerkommentar på PM 16/03 – 2018 – SensoDetect har genomfört en riktad emission om 8 MSEK före emissionskostnader2018-03-19


I fredags publicerade vi en analytikerkommentar där corporate finance boutiquen UCCU DK omnämndes som huvudägare. Detta är INTE fallet. UCCU DK har hjälpt administrerat affären åt (bl.a. en rad danska, svenska och internationella) riskkapitalister med mångfaldig erfarenhet från medicinteknik. SensoDetect har således INTE fått en ny huvudägare.

 

Detta förändrar inte Analyst Groups analytikers syn på pressmeddelandet eller nyhetsvärdet i sig.