ChromoGenincs fortsätter att vinna ordrar – AG Estimat: ca 36 MSEK i orderboken 20192019-04-16

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har under senaste veckan kommunicerat orders från både AMF Fastigheter samt ytterligare en order från fastighetsbolaget Fabege.

”Ordern från Fabege är extra intressant, då det innebär att kunden redan avropat ca 45 % av optionen för tilläggsbeställning”, säger ansvarig analytiker.

Fabege väljer att nyttja första delen av option för tilläggsbeställning

Under mars kommunicerade ChromoGenics att Fabege valt ConverLight för projekt Farao 8 till ett värde av 1,3 MSEK. Här fanns även en option på ytterligare 3,1 MSEK som kan komma att avropas under Q2-19, där nu 1,4 MSEK har avropats.

”Utöver ordervärdet, som är att anse vara av bra storlek, ser vi mycket positivt på att Fabege i ett tidigt skede väljer att nyttja ca 45 % av sin option. Fabege är en mycket bra referenskund och uppföljningsordern sänder bra signaler till marknaden vilket kan bidra till att generera nya affärer för ChromoGenics”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.

Hur vi ser på ChromoGenics som investering – 1,20 kr per aktie i ett Base scenario

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas, baserade på över 30 års FoU, som möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. Efterfrågan för denna typ av lösningar är hög och den adresserbara marknaden är omfattande, 2018 beräknas den globala glasmarknaden ha omsatt över 100 mdUSD. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och för 2019 prognostiserar Analyst Group en omsättning om ca 60 MSEK, där redan 36 MSEK (ca 60 %), estimeras finnas i orderboken. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 1,20 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos.

Läs aktieanalys

OM CHROMOGENICS

ChromoGenics knoppades av från Ångströmlaboratoriet 2003 och har sedan dess utvecklat dynamiska glas för kommersiella fastigheter. ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför solskyddsglasen ConverLight® (dynamiskt) och I-Window® (statiskt). Produkterna släpper in ljus, men stoppar upp till 90 % av oönskat värmeinslag. Glasen förbättrar byggnadens energiprestanda, ökar välbefinnandet hos de som arbetar i lokalerna och är kostnadseffektiva jämfört med andra solskydd, då de är helt underhållsfria. Genom användning av dessa produkter kan förbrukning av energi för kylning av fastigheter minskas väsentligt, i vissa fall med upp till 50 %. ChromoGenics aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017.