CAG International logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CAG International AG är ett Schweiz-baserat holdingbolag, vars nuvarande verksamhet, och tillika dotterbolag, bedrivs i Sverige. Bolaget erbjuder carve-out lösningar inom företagsutbildning, vilket kan reducera kunders kostnader 40 % och samtidigt öka inlärningsförmågan med 30 %, jämfört med in-house utbildningar. Bolaget har idag en välfungerande verksamhet i Sverige under varumärket Minerva Group, vilka har varit verksamma sedan 2000 och har starka globala referenskunder såsom Volvo och SKF, och har därigenom Proof of Concept. Bolaget har under en längre period fokuserat på den svenska verksamheten men ämnar nu satsa på expansion genom förvärv av fåmanskonsulter med brett kontaktnätverk som kan sälja in Bolagets lösning globalt.