Analytikerprognos på ACM inför Q4-rapport 20172018-02-23

På tisdag nästa vecka (27/2) publicerar ACM sin bokslutskommuniké. För 2017 räknar vi med att ACM omsätter ca 124 MSEK, motsvarande en tillväxt om 54 %, med en EBITDA-marginal om ca 19 %.

Nedan följer vår prognos för fjärde kvartalet 2017, och således helåret 2017, i mer detalj:

I vår analys publicerad november 2017 prognostiserade vi att ACM skulle fortsätta växa under 2018 och nå en omsättning om 155 MSEK, med en EBITDA-marginal om 20 %. Givet den valda målmultipeln EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhölls ett potentiellt värde om 175 kr per aktie på 2018 års prognos. Då var inte det förvärv som nyligen annonserades av Prego Media AS känt. Vi kommer därför behöva justera upp vår försäljningsprognos för 2018 och således uppdatera värderingen av ACM i den analys som inom kort kommer publiceras efter bokslutskommunikén.

OM ACM

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde – ”Retail Tech”. Retail Tech hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Retail Tech har bolaget två huvudinriktningar: ”Digital signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.    

 

Läs vår aktieanalys