Analytikerprognos inför Toleranzias bokslutskommuniké 20172018-02-12

Toleranzia utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar med huvudfoks på myastenia gravis. Toleranzias läkemedelskandidat, TOL2, riktar sig mot sjukdomsorsaken av myastenia gravis, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännade, väntas läkemedlet kunna bota eller kraftigt lindra sjukdomen.

De prekliniska studierna av TOL2 har indikerat botande effekt på myastenia gravis och inte uppvisat några tecken på biverkningar. Toleranzias målsättning är att inleda klinsk fas 1/2a av TOL2 under 2019 och om Bolagets plan uppnås är dessa kliniska faser genomförda någon gång under 2020. Toleranzias strategi är att etablera ett partnerskap för att utlicensiera läkemedelskandidaten TOL2 efter klinsik fas1/2a.

Toleranzia är ett forskningsbolag i preklinsiskt skede och har därmed ingen omsättning. Analyst Group estimerar rörelsekostnaderna till 2 769 tSEK på Q4-17E respektive 9 573 tSEK på 2017E. Den förväntade kostnadsmassan på 2017E är på ungefär samma nivå som för 2016.

Intressant inför rapporten blir att se hur VD, Charlotte Fribert, guidar för 2018 och 2019 gällande de kliniska prövningarna för TOL2.

 

Följande är en kort sammanfattning för vår prognos inför rapporten Q4-17: