Analytikerprognos inför Hoylus bokslutskommuniké 20172018-02-07

Hoylu har snabbt byggt upp organisationen och lagt en grund som består av bevisade produkter, meriterade mjukvaruutvecklare och erfarna säljare. Nu ska försäljningen skalas upp och i en omfattande marknad som förväntas växa har Hoylu utrymme för att expandera. Med tanke på nyligen genomförd kapitalrunda bedöms den finansiella situationen i Bolaget vara under kontroll på kort sikt. Närmast anser vi det därför mer intressant att bevaka försäljningen, relativt lönsamheten. Samtidigt är det viktigt att lönsamheten inte uteblir under allt för många kvartal framöver, vilket annars skulle kunna riskera ytterligare emission.

Under de tre första kvartalen 2017 har Hoylu omsatt 15,8 miljoner kronor, och fjärde kvartalet presenteras 2018-02-16. Vi räknade med en omsättning omkring 10 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2017, men från Hoylus preliminära intäktssiffror framgår det att omsättningen uppgår till 11,5 miljoner kronor. Hoylu överträffade således våra prognoser något sett till försäljningen.

Intressant inför rapporten blir att se hur kostnadsmassan har utvecklats. På rörelsenivå antar vi att inga större förändringar har skett från föregående kvartal, men däremot att bruttokostnaderna har ökat till följd av flera hårdvaruleveranser under Q4-17. Enskild kommunicerad order som sticker ut och bidrar till lägre bruttomarginaler antas vara den till lärosäten i Förenade Arabemiraten.

Följande är en kort sammanfattning av vår prognos inför rapporten Q4-17: