Analytikerprognos inför Alzinovas bokslutskommuniké 20172018-02-23

Den 27 februari publicerar Alzinova sin bokslutskommuniké. Alzinova är ett forskningsbolag i preklinsiskt skede och har därmed ingen omsättning. Analyst Group estimerar rörelsekostnaderna till 2,8 MSEK på Q4-17E respektive 8,2 MSEK på 2017E. Den förväntade kostnadsmassan på 2017E är därmer estimerad ligga på ungefär samma nivå som för 2016.

Intressant inför rapporten blir att se hur VD, Per Wester, guidar för 2018 gällande de kliniska prövningarna för ALZ-101. Bolaget har tidigare kommunicerat att de ska påbörja klinisk fas 1 under 2018. Alzinova planerar att driva ALZ-101 genom klinisk fas 1 på egen hand. Därefter vill bolaget driva projektet vidare tillsammans med en partner.

Bolagets kassa är tillräcklig för att finansiera prekliniskt skede och en bit in på fas I. Därefter kommer Alzinova behöva genomföra en kapitalanskaffning. Vi kommer kort efter bokslutskommunikén att publicera en uppdaterad analys på Alzinova.

Följande är en kort sammanfattning för vår prognos inför rapporten Q4-17E:

 

Läs vår aktieanalys