Analytikerprognos ACM inför Q1-rapporten 20182018-05-25

På måndag nästa vecka (28/5) publicerar ACM sin delårsrapport för första kvartalet 2018. För Q1 har vi räknat med att ACM omsätter ca 35 MSEK, motsvarande en tillväxt om 25 % mot jämförbar period 2017.

Nedan följer vår prognos för första kvartalet 2018 i mer detalj:

Något vi kommer att bevaka extra noga är EBITDA-marginalen. Såhär skrev Anders Axelsson, VD på ACM, i sitt VD-ord i årsrapporten för 2017:

”Effekten av de investeringar som gjorts i slutet av året, främst av ny säljpersonal bedöms succesivt visas i försäl­jningen kommande året. Därav är EBITDA-marginalen budgeterad lägre under årets första kvartal.”

Sista meningen i citatet kan tolkas på olika sätt, och kan eventuellt innebära att EBITDA-marginalen vi räknat med (18,4 %) blir något lägre. Efter Q1-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning och därefter en uppdaterad aktieanalys.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.