Analytikerkommentar på – TCECUR vinner affärer via dotterbolag2018-06-25

TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) meddelade den 20 juni 2018 att deras dotterbolag TC Connect Sverige vunnit affärer med totalt ordervärde om 4,5 MSEK. Den 25 juni kommunicerades att även dotterbolaget Mysec vunnit en stororder.

TC Connect Sverige

TC Connect Sverige har tecknat ett treårigt ramavtal och erhållit beställningar av en statlig myndighet. Dessutom har dotterbolaget erhållit order från Billerud Korsnäs avseende uppdatering av radiosystem, samt ett antal mindre beställningar av PMR-system till kommuner. Totalt uppgår ordervärdet för affärerna till 4,5 MSEK.

Billerud Korsnäs är att anse som en kvalitetskund, vilket således är en bra referens för TC Connect Sverige. Billerud Korsnäs har ca 4 400 anställda och omsätter över 22 miljarder kronor.

Såhär sa Robert Birgersson, VD på TC Connect Sverige, i samband med pressmeddelandet:

“Det strategiska arbetet med att introducera nya produktlinjer börjar ge effekt vilket är glädjande, vi fortsätter att växa inom applikationer för kontrollrum där vi finner hög efterfrågan.”

Mysec Sweden

Mysec kommer fortsätta ytterligare en avtalsperiod med Botkyrka Kommun enligt upplägget 2+1+1 år, där ordern är värd ca 15-20 MSEK per år. Mysec har även tecknat avtal med två större detaljhandelsföretag, där dessa avtal sammanlagt är värda ca 15 MSEK.

För Mysec innebär dessa orders och avtal, lågt räknat, ett totalt omsättningsbidrag om ca 30 MSEK kommande året (beroende på faktureringsperioder). Intressant att nämna är att Mysecs omsättning för hela året 2017 uppgick till just 30 MSEK. Att dotterbolaget erhåller orders som når upp till hela fjolårets omsättning, är något vi ser mycket positivt på. Under första handelstimmen idag (2018-06-25) är aktien upp ca 10-12 %. TCECUR förvärvade Mysec under våren 2018 och sedan dess har dotterbolaget utvecklats väl inom Koncernen.

Hur vi ser på TCECUR som investering

TCECUR är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Via organiskt samt förvärvsdriven tillväxt prognostiseras TCECUR omsätta ca 240 MSEK år 2018 med en EBITDA-marginal omkring 8 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11, härledd från en relativvärdering, samt antagen utveckling av Koncernens kapitalstruktur, ger det ett potentiellt värde om 43 kr per aktie. Utrymme för uppvärdering bedöms således finnas från dagens nivåer.

OM TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

Läs aktieanalys