Analytikerkommentar på – SensoDetect godkänt av TÜV vid ISO-revision2018-06-04

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade idag att en ISO revision av SensoDetects ledningssystem för kvalitet har genomförts av TÜV.

ISO-certifieringen är en förutsättning för att kunna agera fritt på den medicintekniska marknaden, och i dagens pressmeddelande framgår det att ”Revisionen var lyckad, INGA avvikelser noterades”. Vi ser såklart positivt på detta och att det kan konstateras att SensoDetect uppfyller kraven och att revisorn rekommenderar att Bolagets certifikat ISO 13485 förlängs med ytterligare ett år. Samtidigt godkänns uppgraderingen till senaste versionen ISO 13485:2016.

 Johan Olson, VD på SensoDetect säger följande i dagens pressmeddelande:

”En fungerande kvalitetskontroll är av största vikt för våra kunder. Det känns därför extra bra att TÜV inte bara gett oss sitt godkännande utan också beröm för ett väl infört och skalbart system med god efterlevnad. Ett bevis att allt inom SensoDetect sker i enlighet med gällande regler. Jag känner att vi har en trygg plattform inför vår planerade CE märkning och kommande expansion.”

OM ISO certifiering

ISO 13485 är en internationell verksamhetsstandard som motsvarar ISO 9001. ISO 13485 är anpassad till de mer rigida krav som råder avseende medicintekniska produkter. Normen formulerar tvingande krav på allt från klinisk forskning och produktutveckling till produktion, service och underhåll. ISO 13485 är exempelvis striktare än 9001 vad gäller krav på formell dokumentation, produktsäkerhet och spårbarhet.

Hur vi ser på investeringscaset SensoDetect

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Kursen har på ett år utvecklats svagt och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 3,5 MSEK resp. 25 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs aktieanalys