Analytikerkommentar på Redsense Medicals Q3-rapport för 20182018-11-20

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) publicerar idag den 20 november 2018 sin kvartalsredogörelse för tredje kvartalet i år. Följande är våra tankar om rapporten.

Redsense Medical ökar försäljningen med 548 %

För Q3-18 uppgick omsättningen till ca 2,3 MSEK, vilket kan jämföras med 0,4 MSEK under jämförbar period 2017 och 2,5 MSEK mot föregående kvartal i år. Försäljningen har således ökat kraftigt mot jämförbart kvartal, men däremot legat på en jämn nivå mot Q2-18. Då ska det dock nämnas att Q3 består av sommarmånader, varför t.ex. Q2 generellt är starkare. Vi ser därför positivt på Bolagets försäljningsnivå om 2,3 MSEK under Q3-18.

Redsense Medical guidar även för en fortsatt intressant trend:

”Med en fortsatt mycket stark utveckling för Redsense blodläckagealarm och Redsense Clamp, samt lanseringen av en ny innovativ teknologi med sikte på en stor global marknad, ser framtiden för Redsense Medical mer spännande ut än någonsin tidigare där jag som vd och aktieägare ser med tillförsikt fram emot den resa som bara börjat” säger Patrik Byhmer, VD Redsense Medical.

Aktien faller på rapport – vi anser att det är en överreaktion och en sur börs som styr

Försäljningsmässigt anser vi att Redsense Medical visar en bra försäljningsnivå och i sitt VD-ord är Patrik Byhmer positiv till Bolagets utveckling närmsta tiden. Aktien handlas dock i skrivande stund till 15,70 kr, vilket innebär en nedgång från gårdagens stängningskurs om ca 5 %. Samtidigt är börsen som helhet ner över 1 % för dagen och vi bedömer att detta även drar ner Redsense Medical som till synes gör en bra rapport. Det kan också tänkas att kortsiktiga händer som gjort en bra uppgång i aktien under november, väljer att kliva av. Vi är dock fortsatt positiva till Bolagets långsiktiga utveckling och kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Redsense Medical.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.