Analytikerkommentar på PM – VD Erik Landgren lämnar Bioservo2018-06-27

Bioservo Technologies AB (”Bioservo” eller ”Bolaget”), meddelade den 25 juni 2018 att VD Erik Landgren avser att lämna sin roll som VD. Erik Landgren kommer att kvarstå som Bolagets VD under processen att hitta en ersättare.

 

Erik Landgren har under sin tid som VD för Bioservo tagit Bolaget flera steg framåt. Han var bland annat med och noterade Bolaget på First North samt initierade samarbeten med internationella industriföretag såsom Eiffage och General Electric. Dessutom har han varit med och lanserat Ironhand, som av Bolaget benämns som världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare. Att Erik är kvar på posten som VD under rekryteringsprocessen skapar möjlighet att, genom en rigorös process, tillsätta en lämplig ersättare.

Vår förhoppning är att Bioservo kan identifiera och tillsätta en VD med god erfarenhet av att driva företag under kommersialiseringsfas. Bioservo har genom flertalet samarbetsavtal med välrenommerade internationella industriföretag skapat goda förutsättningar för att etablera sina produkter på marknaden. Med rätt person i ledningen kan Bolaget tillvarata dessa samarbetsavtal och se en god försäljningsutveckling framgent. Vi ser därför med spänning fram emot vem som kommer att ta över VD-rollen.

Hur vi ser på Bioservo som investering – en sammanfattning

  • Framskjuten position på en marknad med stark industriell efterfrågan

Bioservos patenterade teknologi och certifierade produkter adresserar dels industriella aktörer, likväl som hälso- och sjukvården. 9 % av arbetsför befolkning ådrar sig långvariga skador i arbetet, varav 30 % av dessa är hänförliga till handen. Bioservos produkter når hela värdekedjan, vilket ger Bolaget en attraktiv utgångsposition på en outtömlig marknad.

  • Strategiomställning borgar för en snabbare tillväxttakt framgent

Sedan samarbetet inleddes med GM har Bioservo avtalat med ytterligare fyra stora industrispelare. I samband med produktlanseringen av Ironhand under Q1 2018 tog Bolaget ett betydande steg mot att omsätta dessa utvecklingsavtal till intäkter framgent. 2019 prognostiseras vara året då Bioservo ser betydande intäktsförbättringar.

  • Stark finansiell ställning ingjuter förtroende

Bolaget har likvida medel att fortsätta i befintlig regi fram till 2020. Detta, i kombination med det nyligen vunna EU-bidraget om 23 MSEK, ger Bioservo en ovanligt god finansiell utgångspunkt att bygga expansionen på. Därtill estimeras Bolaget nå lönsamhet under 2019, med en initial EBITDA-marginal om 16 %.

  • I Indikerad uppsida om 63 % i ett Base scenario, respektive + 144 % och – 19 % i Bull- och Bear scenario på 2019 års estimat.

Givet att Bioservo fullföljer dagens avtal och fortsätter växa inom Healthcare estimeras en uppsida om 63 %, utifrån en relativvärdering. I ett Bull scenario där Bolaget adderar två större industriella spelare och tar större marknadsandelar i Norge, estimeras en uppsida om 144 %. Sker det motsatta, d.v.s. samarbetspartners avstår från att köpa Ironhand, och expansionen inom Healtcare kommer av sig, bedöms nedsidan uppgå till – 19 %.

Läs aktieanalys

OM BIOSERVO

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA, General Electric, bygg- och infrastrukturföretaget Eiffage Infrastructures, JM och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.