Analytikerkommentar på PM – TCECURs dotterbolag erhåller rekordorder och insynsköp2018-11-30

TCECUR AB (”TECUR” eller ”Bolaget”) meddelande den 23 november att AW Technic erhållit nya affärer om 8 MSEK, och den 28 november köpte Per Lindstrand (VD AW Technic) ytterligare aktier TCECUR.

AW Technic erhåller den största ordern i bolagets historia

AW Technic har erhållit ytterligare en stor beställning av säkerhetssystem för ett av världens ledande streamingföretag. Ordern, som är den största i bolagets historia, uppgår till drygt 8 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Stockholm med leverans under Q1-19. Detta är såklart något vi ser mycket positivt på och vi kan därmed konstatera att dotterbolaget fortsätter sin starka trend.

Den 28 november, inte ens en vecka efter att ordern kommunicerades, köpte VD Per Lindstrand ytterligare 20 000 aktier i TCECUR. Aktierna förvärvades av TCECUR:s huvudägare TPE till priset 25 kr per aktie. Affärsvärdet uppgick således till 0,5 MSEK.

Per Lindstrand ökar därmed sitt ägande i TCECUR till 4,4 %. Totalt ägande för ledning och styrelse i TCECUR uppgår till ca 22,2 %, vilket vi anser utgör en mycket positiv signal.

OM TCECUR

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar Koncernens expertis inom säkerhetssystem. TCECUR:s vision är att bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom säkerhetsbranschen.