Analytikerkommentar på PM – TCECUR ”Fjärde kvartalet ser ut att bli riktigt starkt”2018-10-26

TCECUR AB (”TECUR” eller ”Bolaget”) har under veckan meddelat att  en riktad kvittningsemission genomförts, samt att AW Technic vunnit en ny affär.

Order AW Technic – 5 MSEK för leverans Q4-18

AW Technic har tecknat avtal med ett spelföretag som är en av världens absolut största aktörer, med global verksamhet, inom utveckling av spel för TV och dator. Den initiala ordern uppgår till 5 MSEK och kommer att levereras under 2018.

”Då ordern kommer att levereras under 2018 innebär det att den kommer tillgodoräknas fjärde kvartalet. Orderboken byggs således på och i vår mening ser nu Q4-18 ut att försäljningsmässigt bli ett ännu starkare kvartal för TCECUR-koncernen än vad vi tidigare har räknat med.”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.

Riktad kvittningsemission om 1,75 MSEK

TCECUR genomförde nyligen en riktad kvittningsemission om 1,75 MSEK som en följd av avveckling av brygglån. Vad som är positivt är att Koncernen får bort delar av ett kostsamt lån som tyngt resultatet före skatt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.

OM TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, AW Technic AB och Mysec Sweden AB.