Analytikerkommentar på PM – TC Connect AS Norge erhåller en första order gällande Johan Castberg-fältet2017-12-21

TC Connect AB (”TC Connect” eller ”Koncernen”) meddelade idag den 21 december 2017 att ett av deras helägda dotterbolag, TC Connect Norge, har erhållit en första order om ca 0,6 MEUR gällande Johan Castberg-fältet.

Den första ordern baseras på det ramavtal som tecknades i maj 2017 med Statoil, från Aker Solutions, gällande ett komplett digitalt radiokommunikationssystem (TETRA). Första fasen i avtalet innefattar design, produktion, dokumentation och utrustning. Leverans förväntas under Q3-18, med ett ordervärde om ca 0,6 MEUR, dvs. cirka 6 miljoner SEK.

Under Q3-17 omsatte Koncernen ca 33 MSEK. Den vunna första ordern motsvarar därmed nära 20 % av omsättningen under tredje kvartalet i år. Leverans av ordern förväntas förvisso ske under Q3-18, och till dess räknar vi med att Koncernens omsättning som helhet ökat, men likväl återspeglar dagens kommunicerade order ett betydande värde i sig. En annan intressant reflektion är att till aktiekursen 28 kr, dvs. börsvärde cirka 95 MSEK, motsvarar endast denna order 6 % av hela börsvärdet.

I den aktieanalys vi publicerade i november 2017 angav vi en omsättningsprognos om cirka 200 miljoner SEK för 2018 helår, samtidigt som pågående kostnadsbesparingsprogram förväntas bidra till högre rörelsemarginaler som närmar sig EBIT-marginal 9 %.

Om Johan Castberg-fältet

Johan Castberg-fältet upptäcktes under 2011-2014 och är ett av världens större oljefält. Volymen olja uppskattas till över 600 miljoner fat och Statoil förväntar sig att fältet kommet att vara i drift i över 30 år. Närmare 100 miljarder beräknas investeras i fältet under sin produktionstid.

Nedan är ett utdrag från vår analys gällande vår syn ur på TC Connect som en investering:

TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar, organisk tillväxt och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Omsättningen förväntas stiga fram till 2019 då TC Connect enligt Analyst Groups prognos omsätter ca 356 MSEK med en EBIT-marginal omkring 10,5 %. Givet en målmultipel om EV/EBIT 12,8, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, är aktiens nuvärde 41 kr. Utrymme bedöms således finnas för uppvärdering från dagens nivåer.

Läs vår aktieanalys
Läs bolagets PM