Analytikerkommentar på PM – SensoDetects system BERA 3.0 testas på klinik i London2018-04-04

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade den 3e april att Bolaget har avtalat med en klinik gällande leverans av SensoDetects system BERA 3.0.

 

SensoDetect håller plan om initala fokusmarknader

SensoDetect har tidigare kommunicerat en uttalad strategi om att Bolagets initiala fokusmarknader skall vara Sydkorea, Bolivia, Tyskland och England. Vi ser därför positivt på gårdagens pressmeddelande i och med att SensoDetect håller uttalad plan, och det blir intressant att följa hur detta eventuellt kan skalas upp till större orders och användning.  Vidare är det intressant att utifrån detta avtal se ledtid mellan test till, eventuell, faktisk ökad användning. I pressmeddelandet framgår det även att SensoDetect aktivt letar efter partners i England för att underlätta lokal support, service och försäljning.

För att bearbeta den tyska marknaden använder SensoDetect medtech-konsulterna och tysklandsexperterna Innomedica och Hügoth AB, vilket anses stärka Bolagets expansionsmöjligheter.

SensoDetect har sedan tidigare LOI (Letter of Intent) med distributörer i Bolivia och Sydkorea.

Såhär beskriver SensoDetect sin verksamhet:

“Our Mission: Improve the lives of people with mental illness.

Our Vision: Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness.

Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively.

This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society.”

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs vår aktieanalys