Analytikerkommentar på PM – SensoDetect lanserar ny version av BERA 3.12018-10-07

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 oktober 2018 att de lanserar en ny version av BERA – BERA 3.1 som är mer mobil.

BERA 3.1 skiljer sig från nuvarande modell genom att strömförsörjningen sker med ren batteridrift, något som gör den mer mobil och flexibel. Uppdateringen innebär att systemet blir mer användarvänligt, i den bemärkelsen att vårdpersonal snabbt och enkelt kan använda systemet oavsett var i världen man avser utföra testet.

”Vårdpersonalen blir inte längre beroende av bra elförsörjning vilket vi i Sverige tar för givet, men i övriga delar av världen absolut inte kan ses som en självklarhet”, skriver SensoDetect i samband med pressmeddelandet.

När testet genomförs är det viktigt att inga störningar från elnätet uppstår. Genom batteridrift finns ingen risk för denna typ av störningar, något som innebär en bättre miljö för att genomföra tester med BERA.

”Min bedömning är att det är denna nya mobila 3.1 modellen som kommer bli den riktiga storsäljaren, det minskar kraven på att användaren har ett stabilt och bra el-nät. Dessutom gör det att BERA blir mer mobil och enkel att ha med sig även ut på mindre kliniker och till och med ut i hemmen och på landsbygden”, säger Johan Olson, VD på SensoDetect.

Analyst Groups sammanfattade syn på SensoDetect som investering

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Aktien har sedan starten 2017 fallit och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 1,4 MSEK resp. 21,5 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA-systemet, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.

Läs aktieanalys

Om SensoDetect

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller Bolaget”) är ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa. 14 ljudkombinationer och tillhörande teknik har patenterats och teknologin kom att döpas till BERA. BERA-teknologin har validerats genom en omfattande och oberoende studie av Uppsala Universitet. SensoDetect står nu i startgroparna att lansera BERA 3.0, en optimerad version, med global potential. Huvudfokus är sjukdomarna ADHD, Schizofreni och Autism.